Boekgegevens
Titel: Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Schröder Steinmetz, Lodewijk Adolf
Uitgave: Groningen: W. van Boekeren, 1839
2e verm. en verb. dr; 1e uitg.: 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1172 E 34
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205249
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
299
4ten en wetenschappen , ijzerbanen naar Antwerpen , Luik enz. en
vele fabrieken. — Gent , aan de Schelde (c. 21'/j° L. en 5lVo° N. B.),
eene zeer ruime slad , met c. 85,000 inwoners, en vele fabrieken. —
Antwerpen , aan de Sciielde (c. L. en N. B.} , eene aan-
zienlijke handelstiul , met c. 73 000 inv%oners , de in T)er. 1832 ver-
woeste ciladol , liet arsenaal , den dom , den lioogsfen loren van Eu-
ropa , de beurs , het huis drr Iian>>c , vrle vcrzauielingen van sclill-
derijcn en inriglingen Ier bevordeiiiig vooral der schildorliun I , fabrie-
ken , enz. — Link of LiUlicli) , aan de Maas (c. 23' L. ea
5OV3'' N. B ) , met c. 60,000 in\^oners, eene Ijoogcschool , een doof-
slommeninsl'tnut , vele laken- , {geweer- en andere fabrieken- —•
Brugge , nabij de ïVoord/.ee (c. 20Vo° L enöl'A-^N. B.) , nifl c. 42,000
inwoners , vele fabrieken , schoone gebouwen , en een' aati/ienlijken
handel. — Doornik ('foiirnay) , aan de Scl>elde (c. 2l'/a° L en óOVa®
NB), eene slerke vfslin,^ , meJ c. 29,000 inwoners , en veie fabrie-
ken , waaronder eene zeer beroenjde lapijilabtijk. — Lrwre« (I.ouvain) ,
aan de Dyie (c 22^15° L. en 50'8° N. B.) , mei c. 26,000 inwoners ,
ecne hoogesehool , en beroenjde bierbrouwerijen. — Mevhelen (M«ilines),
aan de Dyle (c 22'/b" L. cn 5J° N. B ) , de zetel \an eenen aarts-
bisschop , mei 2i,000 inwoners , en vele kant- en hoe«lenfabrieken. —
Bergen of /Uoyj.9 , nabij de Haine (c. L en 50''»° B) , eene
aanzienlijke vesting, met c- 23,000 inwoners, en vele fabiiekcn. —
Piamen of Namur , aan de I\Iaas (c. 22'/»° L. cn 50'/2° N. B.), eene
sterke ve«ling , met c. 20,000 inwoners , en vele messen- en andere
fabrieken. — Kortrijk (Conrtrai) , aan de Lijs (c. 21° L. en SO'/e'' N.
B.), met c. 19,000 inwoners, vele fabrieken , bleeken , en grooten
linnenhandel. — St. Mcolaas , nabij de Schelde (c. 21^6° L. en ölV-.®
iM. B.), mei 16,500 inv%oners, en vele fabrieken. — Lokcren , nabij de
Schelde (c. 21^3° L. en 51Vg° N. B.) , met c. 16,000 inwoners, en
vele fabrieken. — Yperen , Qc, 20'^° L. en 50V6° N. B.) , eene ves-
ting, met c. 15,000 inwoners, en verscheiden fabrieken. — Aalst,
aan de Dender (c. 21'/*° L. en 51° IV. B.) , met c. 15,000 inwoners ,
fabrieken , en bierbrouwerijen. — Lier, aan de Groole IXelhe (c. 22'/«»°
L. en 5lVc® N. B.) , met c. 13,000 inwoners. — Verviers, aan de Weze
(c. L. en 50^8° N. B.) , met c. 13,000 inwoners , cn zeer be-
roemde lakenfabrieken. — Turnhout, Qc. 22^/^° L. en 51'/^° K. B.) ,
met 12,500 inwoners , en verscheiden fabrieken.,— Ostende , aan de
^'oordzee (c. 20V5° L. en 60*3° B.) , met c. 12,000 inwoners, ves-
tingwerken , fabrieken , handel , en scheepvaart. — Voorts .^th, met
8300w Weiteren en St, Truijen , elk met 7200; ISivelles en Eeclo ,
elk met 7000 j Hasselt , mei 63U0; Oudenaarden en Üvy , elk met