Boekgegevens
Titel: Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Schröder Steinmetz, Lodewijk Adolf
Uitgave: Groningen: W. van Boekeren, 1839
2e verm. en verb. dr; 1e uitg.: 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1172 E 34
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205249
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
298
BELGIE.
(c. 20Vi°—SSV*" L. eu 51V*'' N. B.).
Belgie wordt begrensd door Nederland, Duitschland,
Frankrijk en de Noordzee, en is c. v. liujlen groot. —
Het behoorde vroeger bijrja geheel tot de Nederl.ujden. Na
de afsciiciding van dc noordelijke provinciën , in 1379, bleef
het onder do S|(:ians('he iu^ersciiappij , viel in 1713 aan Oos-
tenrijk, cn in 1801 aan Frankrijk ti'u deel, doch werd in
1813 met het koningrijk dor Nederlanden vereenigd, stond
echter in 18«0 op, werd weder van de INodorlandcn afge-
scheiden, en vormt nu een eigen kftningrijk, wcihs grenzen eerst
onbwigsgeheel bep;:a!d zijn.,ScdtMi 1831 regeert vorst Liv»p))ld,
uit het huis S.ikscn-Kobnrg, die eerlang f»ok door Nederland als
koning van hc^l^^ic zal erkend v\()rdcn. Volgens degrondwet is de
magt des konings door twee kamers bopcrkt. — liet bevat e.
8,800,000 inwoiïcrs , genoegzaam alle Kniholijkcn. Zij zijn van
Gerniaanschen oorsprong, en sjireken meerendeels Vlaan^sch,
doch in het Z. O. zijn vele Walen, door welke een bedorven
Fransch, of het zoogenaanido Luiker Waalse!» gesproken wordt;
onder de hoo^ycre standen hecrscht gen(»egzaauj overal de Fran-
sche taaï. Beschaving en verlichting zijn hier niet zoo groot
en algemeen verbreid als in Nederland, vooral z'jnde^Valen
vrij onbeschaafd en bijgcloovig ; doch hecrscht er veel nij-
verlieid. — De hoofd}>ezighcdcn der bewoners zijn de akker-
bouw ende veefokkerij, en voorts dc wijn- en de bergbouw,
in het Z. 0. namelijk , waar vooral veel ijzer en steenkolen
gewonnen worden. Ook zijn er vele fabrieken , vooral van
laken, batist, hoeden, linnen-, leder- cn ijzerwaren, ter-
wijl cr tevens een vrij aanzienlijke handel gedreven wordt.
Belgie bevat 9 proviticion, met name: 1 Zuid-Braband,
2 Antwerpen, 3 Oost-Vlaandcren , -i West-Vlaandcrcn, 5
Henegouwen , 6 Namen , 7 Luik , 8 een deel van Limburg
en 9 een deel van Luxemburg.
Brussel, aan de Senne (c. L. en bO^k'' N. B.) , de lioofdstad ,
schoon gebouwd , met c. 100,000 inwoners , het kon. paleis , hel paleis
der Staleu-Gcneraal , verscheiden inrigtingen ter bevordering van kun-