Boekgegevens
Titel: Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Schröder Steinmetz, Lodewijk Adolf
Uitgave: Groningen: W. van Boekeren, 1839
2e verm. en verb. dr; 1e uitg.: 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1172 E 34
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205249
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
297
land y mei c. 26,000 inwoners , sclioone omstreken , het Haarlemmer-
hout , zijnde een groot bosch met hel paviljoen , Teylers stichting ,
een uitmuntend orgel , fabrieken , blecken , bloemkweekerijen , sierken
zaadhandel , enz. — Leeuwarden , aan den zamenloop van verscheiden
•wateren (c. en 53'/*° N. B.) , de hoofdstad van Friesland , met
c. 22,000 inwoners, cn eenen Icvendigen handel, vooral in boter en
rundvee. — ^s Hcrtogcnhosch , aan de Dommel (c. 23° L. en 51*/3° N.
B.), de hoofdstad van Noord-Braband, en eene sterke vesting met c.
20,000 inwoners. — Maastricht , aan de Maas (c. 23V6° L. en 50'^«°
N. B.) , eene sterke vesting en de hoofdstad van Limburg , met c.
19,400 inwoners , vele lo- Ijorijen en andere fabrieken. — Dordrecht ,
aan de Merwede (c. 22^3° L. en 53'/6° N. B.) , met c. 19,000 inwo-
ners , verscheiden fabrieken , molens , hout- en anderen handel. —
Piijrncgen y aan de Waal (c. 23'/*° L. en 51^6° N, B.) , eene vesting,
mei c, 18,000 inwoners. — Delft, aan de Schie (c. 22° L. en 52°
N. BJ mei c. 15,600 inwoners , hel praalgraf van Willem I, enz, —
Middelburg y op hel eiland "Walcheren (c. 21'/^° L. en 51'/!° N. B.) ,
de hoofdstad van Zeeland, met 14,000 inwoners , eene goede haven,
handel en fabrieken. — Zwol, aan het Zwarte water (c. 23"*/'»° L. en
52'/2° N. B ) , de hoofdstad van Overijssel, met c. 15,000 inwoners. —
Devenier y aan den Yssel (c. 23^6° L en 52'/>° N. B.) , mei een Athe-
naeum en c. 13,000 inwoners. — Gouda y aan den Ysscl (c. 22V3° L.
en 52° N. B ) , met c. 13,000 invroners , vele pijpefabrieken , enz. —
Breda , eene sterke vesting , met c. 12,000- inwoners. — Jrnhem,
aar» den Rijn (c. 23'/^° L. en 52° N. B.) , de hoofdstad van Gelder-
land , met c. 12,000 inwoners. — Voorts Tilburg en Sciiiedam , elk met
12,000; Amersfoort en Alkmaar, elk mei ruim 9,000; Kampen,
Hoorn en Harlingen , elk met ruim 8,000 ; Oosterhoul , Go-
rinchem en Vlaardingen , elk met ruim 7000 ; Bergen op Zoom ,
Sneek , Zierikzee en Vlissingen , elk met ruim 6000 ; Mjkerk , Meppel
en Enkhuizen, elk met ruim 5000; Harderwijk, Goes, Tiel, ]^laas-
sluis , Frant'ker en Kuileuburg , elk met ruim 4000 ; Brielle , Edam ,
Bolsward, Delfzijl, Dokkum , Wageningen , Zallbommel , Workum ,
Delftshaven en Eindhoven, elk met ruim 3000; Woerden, Purmerend ,
Ysselstein , Appingedam , Weesp , Doesburg , Medenblik en Assen ,
elk met ruim 2000 inwoners , enz.
Buiienlandsche bezittingen, In Azie : geheel Java en Madura , een
groot gedeelte van Sumatra , de Molukken , Banca , Timor , eenige
volkplantingen op Borneo, en vooral op Celebes , enz.; in Afrika:
het fort DeUMina enz. en eenige faklorljen in Guinea; in Amerika:
Suriname in Guyana , de Antillen Curacao , Sl. Eustaciirs, Saba en
St. Martin ; te zamen c. 5200 v. in. , met ruim ö mill, inwoners.