Boekgegevens
Titel: Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Schröder Steinmetz, Lodewijk Adolf
Uitgave: Groningen: W. van Boekeren, 1839
2e verm. en verb. dr; 1e uitg.: 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1172 E 34
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205249
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
296
heden der inwoners zijn landbouw en veefokkerij, en vooraï
de handel, alsmede de visscherij.
De bijzondere provinciën zijn : Noord-Braband , Gelder-
land , Noord-Ihilland , Zuid-Holland, Zeeland, Utrecht,
Friesland, Overijssel, Groningen, Drenthe en een deel van
Limburg.
Amsterdam, aan het Y (c. 22^2° L. en 52'/i»® N. B.), de hoofd- en
groote handelstad , met ruim 200,000 inwoners, de met prachtige gebou-
wen onjgevene lleere-. Keizers- en Prinsengrachten , het kunin\.lijk pa-
leis (voormalig stadhuis) op den Dam , de beurs, *s lands magaiijn en
timmerwerf, de scheeps- en entrepot-dokken, de ijzerbaan naar Haarlem ,
de kweekschool voor de zeevaart, het Alhenaeum illustre, hel kabinet van
schilderijen in het Trippenhuis, hel blindeninstituut, Felix Merilis, en vele
andere inrigtingen ter bevordering van kunsten , weienschappen en men-
schenheil , verscheiden fabrieken , en eenen uitgebreiden handel. — Rotter^
dam, aan de Maas (c. 2273° L, en B.) , de tweede koopstad
des lands , met c. 90,000 inwoners , zeer schoone havens en gebou-
wen , eene fraaije beurs en beursbrug , vele molens » fabrieken , en
wetenschappelijke inrigtingen. Vooral op Engeland wordt een zeer
sterke handel gedreven. — 's Gravenkage, nabij de Noordzee (c. en
25Vi2'^N. B.) , de residentie en de hoofdstad van Z. Holland , zeer schoon
gebouwd , met c. 60,000 inwoners , de paleizen des konings en der
prinsen , het oude hof , het Mauritshuis met de kabinetten van schil-
derijen en zeldzaamheden , de kon. bibliotheek en Lel munt-kabinet,
het bosch met hel huis in 'l bosch , enz. iNabijgelegen is Schevenin-
gen , een visschersdorp en zeebad. — Leiden, aan den Bijn (c. i2V«®
L. en 52V/6® N. B.) , met c. 35,000 inwoners , eene van ouds beroemde
hoogeschool , en vele andere wetenschappelijke inriglingen , eenige
fabrieken en aanzienlijken handel , mei name in boler en kaas. —
Utrecht, aan den Bijn (c. 22^5° L. en 52Vi2° N. B.) , de hoofdstad
der provincie van denzelfden naam , met c. 35,000 inwoners , een'
zeer hoogen domtoren , eene hoogeschool en vele andere inrigtingen
ter bevordering van kunsten en wetenschappen. — Groningen , aan de
Hunse (c- 24'/*® L. en 53V*° N. B.) , de hoofdslad der provincie van
denzeifden naam , fraai en ruim gebouwd , met c. 32,000 inwoners ,
sterke vestingwerken , eene zeer groote maikl , een fraai stadhuis ,
een' zeer hoogen toren , een doofslommeninstituut , eene hoogeschool
en andere inrigtingen ter bevordering van kunsten en wetenschappen ,
eenen aanzienlijken handel , enz. — Haarlem , naby het meer van dien
naam (c. 22'/*° L. rn N. B.) , de hoofdstad van Noord-Hol-