Boekgegevens
Titel: Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Schröder Steinmetz, Lodewijk Adolf
Uitgave: Groningen: W. van Boekeren, 1839
2e verm. en verb. dr; 1e uitg.: 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1172 E 34
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205249
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
295
Galliërs, werden in de vijfde eeuw overheerd door de Fran-
ken , en sedert de negende eeuw onder meer of min onaf-
hankelijke vorsten tot het Duitsche rijk gerekend te behooren ,
kwamen sedert het begin der lo''" eeuw grootendeels in het
bezit van de hertogen van Dourgondië, en in 1477 in dat van hot
Oostenrijksche huis, vormden sedert 1312 de Boargondisch»-
krcils van Duitschland, cn vielen in lo3S aan Spanje (en deel.
De zeven noordelijke provinciën onttrokken zich sedert 150ö
aan de Spaansche hccrscliappij en sloten in 1370 de Uniu
van Dlrecht; zij handhaafden hunne vrijheid, en vormden
gezamenlijk een gemeenebest. in 1806 werd hetzelve echter
in een koningrijk veranderd, hetwelk genoegzaam geheel
onder den invloed der Franschcn stond, en in 1810 zelfs in
Fi-ankrijk ingelijfd. Na de verdrijving der Franschen wer-
den alle de Nederlanden weder vereenigd, en, in 1813,
het koningrijk der Nederlanden gevormd. De zuidelijke
provinciën (België) stonden echter in 1830 op, en zijn
sedert weder van de noordelijke provinciën gesclieidcn , die
voortdurend het koningrijk der Nederlanden uitmaken. Do
koning, Wiliem I, uit het stamhuis van Oranje-Na.ssau,
regeert sedert 1813, niet eene grondwet, in 1814 ontv\'or-
pen, en in 1813 herzien. De vertegenwoordiging bestaat uit
de twee kamers der Staten-Generaal, die met den koning
de wetgevende magt en het regt van belasting deelen. Do
leden der eerste kamer worden door deu koning, die der
tweede door dc Staten der onderscheidene provinciën gekozen.
Nederland bevat buiten Limburg c. 2,600,000 inwoners , van
Gerniaanschen oorsprong , en meerendeels Gereformeerde Pro-
testanten ; cr worden echter ook vele Katholijken , Lutheranen ,
Remonstranten, Mennoniten cn Joden gevonden. De Nederlan-
der is van nature sterk van ligchaam , hetwelk hem tot zwarcn
arbeid en het verdragen van veel vermocijenis geschikt maakt.
Hierbij is hij koelbloedig, rustig, waarheidlievend, eerlijk,
trouw, verstandig, standvastig, dapper, geduldig, zacht-
moedig , weldadig , godsdienstig , ordelijk , zindelijk , vlijtig
en spaarzaam, welke laatste deugden echter niet zelden in
bekrompenheid cn gierigheid ontaarden. — De hoofdbezig-