Boekgegevens
Titel: Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Schröder Steinmetz, Lodewijk Adolf
Uitgave: Groningen: W. van Boekeren, 1839
2e verm. en verb. dr; 1e uitg.: 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1172 E 34
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205249
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
293
Schotland, UOO v. m. groot, heeft c. 2Vj niill. inwo-
ners , en is in 33 shires verdeeld.
Edinhurg y nabij don mond der Forth (14V3° L. en 56° N. B.) , de
hoofdstad , met 162,000 inwoners. De oude en de nieuwe stad zijn
door een dal gescheiden , doch door eene brug en eenen aarden wal
weder verbonden. De nieuwe stad is schoon gebouwd. Meest merk-
waardig zijn het kasteel op eene rots , het groote tuighuis , de oude
koningsburg, hel universileitsgebouw met het museum, de bank , de
beurs , het archief , de slerrewacht , Nelsons gedenkzuil , dc hooge-
school , de wetenschappelijke genootschappen , de fabrieken j de han-
del , en de schoone omslreken. — Glasgow , aan de Clyde (c. iSV^''
L. en 55'/«° IN. B.) , met 203,000 inwoners , eenen fraaijen dom , een
groot gevangenhuis , eene beurs , een krankzinnigenhuis , eene hooge-
school , het Hunlersch museum , linnen- , katoen^ en andere fabrieken ,
vele boekdrukkerijen , en een' aanzienlijken zeehandel. — Paisley , aan
de Carl (c. 13V*° L. en 55* 6° N. B.) , met 50,c00 inwoners , en vele
fabrieken. — Ntw-Aberdeen , aan de Dee , eene zeestad {c. 16° ï.. en
57*«° N. B.) , met 70,000 inwoners, eene hoogeschool , vele linnen-
weverijen , wol- en katoenspinnerijen , en eenen aanzienlijken handel
ter zee , vooral in granen op London. — Lcith , aan de Forih (c. l4V'.°
L. en 567»° N. B.) , eene zeestad mei 30,000 inwoners , eene uitmun-
tende haven , en verscheiden fabrieken. — Voorts Greenock , met 25,000 ;
Perth , met 20,000; Inverness en Dumferline , elk mei 15,000; Kilmar-
nock , met 14,000; Falkirk y met 13,000; Dumfries en Montroie y elk
met 10,000 inwoners, enz.
Ierland, 1500 v. m. groot, heeft c. H niill. inwoners,
en wordt verdeeld in vier provinciën: Leinster, Ulster,
Connanght en Munster, en verder iu 32 graafschappen.
Dublin , aan de Leffey (c. IV L. en 53V.° N. B.) , de hoolUstad ,
met 204,000 inwoners , ten deele prachlig , met breede straten en vele
paleizen . ten deele eng gobouv^d en morsig. Merkwaardig zijn iie
St. Slephansplein , hel groolste van het geheele rijk, bijna een half
uur in omtrek, hel kon. slot met oen tuighuis voor 30,000 man , de
beurs , de bank , het universiteitsgebouw , hel hooge geregtshof , de
dom en andere prachtige gebouwen , de hoogeschool , hel museum ,
dc schoone haven , de vijf dokken , de scboone kaagen , de fabrieken ,
dc handel, NeUons en Wellingtons zegezuilen , enz. — Cork, eene
zeestad (c. 9'/e° L. en 52V60 IV. B.) , met 107,000 inwoners , vele fa-
brieken , en eenen aanzienlijken handel , vooral in vleeseh. —
riek , aan de Shannon (r. O" L. on 52^3^ iV K.) , mot 70,000 inwo-