Boekgegevens
Titel: Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Schröder Steinmetz, Lodewijk Adolf
Uitgave: Groningen: W. van Boekeren, 1839
2e verm. en verb. dr; 1e uitg.: 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1172 E 34
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205249
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
291
Engeland, 2750 v. ni. groot, niet ruim 14 mill, inwoners ,
wordt verdeeld in het eigenlijk Engeland en het rorsletidom
Wales , cn het eerste weder in 89 shires of graafschappen
en het Iier(f>gd(»m Cornwallis.
London, aan de Theems (c. nVa" L. cn Sl^'iO N. B.) , de hoofd-
stad , de eerste handelplaats van Europa , en ecjic der grootste ste-
den van de aarde , niet c. 2 mil!, inwoners. Zes bruggen , waar-
onder de ijzeren Vauxhallbriig (1248 v. lang) , de Southwark- en
de fraaije \\'alerloobrug; de Tunnel. Deszelfs deelen zijn: a) de
City of de onde stad , met de Paulskerk , den Tower , de bank , do
beurs, hel tolhuis, het posthuis, het huis der Oostindische compag-
nie (bibliotheek en andere verzamelingen) , de gevangenis Newgaie ,
enz. b) Westminster , met zeer prachfige pleinen en straten , het pa-
leis Sl. James , de Westminster-abdij , het parlementsliuis , Sonmier-
selhuis (zetel van het genootschap van kunsten en wetenschappen) ,
het heerlijke Brittisch fliuseuni, enz. c) Southwark, ten Z, van tie
Theems , eene eigenlijke fabriekstad , zonder bijzonder uitstekende ge-
bouwen , maar vol leven en verlic. — Overigens zijn meest merkwaar-
dig de groote hospitalen, het krankzinnigenhuis Bedlam, het vonde-
lingshuis, de gevangenissen , de talrijke bibliotheken en andere verzauielin-
gen, het bijbelgenootschap, de hoogeschool, hel St. James- en Ilydepark,
hel monument , het Waterloogedenkteoken , de haven , dc uitmunlende
dokken, de ijzerbanen, de menigvuldige fabrieken , de wereldhandel ,
en ontelbare inrigtingen ter bevordering van kunsten , wetenschappen
en menschenheil. — Manchester > aan de Irwell (c. Ib^W^ L. en 53'/»"
N. B.) > met 228,000 inwoners , onregelmalig en slecht gebouwd , doch
de gewigtigste fabriekstad des lands , welke voornamelijk katoenen ,
doch ook vele zijden waren , hoeden , linnen , enz. levert. Ndhy ge-
legen is het beroemde Bridgewaler-kanaai. — Liverpool , aan de Merscli
(c. 14'/"° L. en 53'/!'' N. B.) , na London de gcwigstigste zeeslad dc»
rijks , met 190,000 inwoners , en schoone pleinen en straten. Me£?st
merkwaardig zijn voorts de beurs , Nelsons gedenkleeken , d« markt-
hal , meer dan 700 v. lang , eene kerk met ijzeren zuilen cn zolde-
ring , het hlindeninsliluut , de haven met de dokken , de weg onder
stad doorloopende , de ijzerbaan naar Manchester , de fabrieken ^ de
scheepsbouw , en de zeehandel. — Birminyham , aan dc Trent (c.
IbW L. en 527a° N. B.) > de tweede fabriekstad des rijks, met 142,000
inwoners. Voornamelijk worden hier vervaardigd knoopen , gespen ,
plated- en messingwaren , bijoulerien , geweren , paardetiiigen en an-
dere lederwaren. De gansche omstreek is rijk aan ijzer en stecnko-
len, — Bristol, aan de Avon (c. 15%° L. en 51%° N. B.) , met 104,000
19"