Boekgegevens
Titel: Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Schröder Steinmetz, Lodewijk Adolf
Uitgave: Groningen: W. van Boekeren, 1839
2e verm. en verb. dr; 1e uitg.: 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1172 E 34
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205249
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
286
er zij nemen het bcgeerig aan ; vandaar zijn zij geneigd tot
pracht en pralerij , scheppen groot behagen in fraaijen klee-
derdos, en houden zij zich veel op met kleinigheden en de
uiterlijkheden der dingen. Zeer met zich zelve ingenomen ,
zien zij op andere volken met hoogmoed , of liever met
medelijden neder. In alles voegzaam en leerzaam, is de
Franschman een goed soldaat, te meer daar hem geestdrift
en vaderlandsliefde, of wel volkstrots sterk beheerscheii. —
Behalve de veefokkerij en den landbouw, welke echter geen
van beide zeer bloeijende zijn , maakt verder de wijnbouw
de voornaamste hoofdbezigheid der Fransehen uit. Ook wordt
er iu het zuiden veel olie en zijde gewonnen. Aanmerke-
lijk is insgelijks de bergbouw , van' ijzer , koper en lood,
en vooral ook van zout, salpeter en steenkolen. Zeer uit-
stekend is de nijverheid, welke bijna van alle stoffen waren
in menigte levert ; even zoo gewigtig is de handel , en vooral
binnenlands, bij de uitmuntende wegen , kanalen en posten ,
het verkeer zeer levendig. Aan het hoofd van alle verkeer
en beschaving staat Parijs, waar alle mogelijke inrigtingen
ter bevordering van kunsten en wetenschappen gevonden
worden , vanwaar alle leven en beweging uitgaat en waar-
heen alles weder terugkeert. FJders worden ook vele hooge
en andere scholen voor kunsteti , wetenschappen en handwer-
ken gevonden, doch het lager onderwijs is iu het algemeen
nog zeer gebrekkig.
Voor de revolutie van 1789'was Frankrijk verdeeld in 16
provinciën , welke ten deele , voor en na , bij erfenis, door
verovering, enz. verkregen waren; na de revolutie is het
in 86 departementen verdeeld, welke naar de bergen en ri-
vieren , die in dezelve gevoiïden worden, genoemd zijn,
en voorts in arrondissementen en kantons.
I). Isle de France en Brie, met 1 Scise, 2 Oise, 3 Seine
et Oise, 4 Seine et Marne, 5 Aisne. II). Flandres en Hai- .
naui, of 6 het dep. du Nord. III). Artois en Picardie , met
7 Pas de Calais , 8 Somme. IV). Normandie, ri^et 9 Seine
inférieure, 10 Eure, 11 Orne, 12 Calvados, 13 La Manche.
V). Bretagne, met U Ille et Vilaine, 13 Côtes du Nord, 16