Boekgegevens
Titel: Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Schröder Steinmetz, Lodewijk Adolf
Uitgave: Groningen: W. van Boekeren, 1839
2e verm. en verb. dr; 1e uitg.: 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1172 E 34
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205249
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
284
Fransche maarschalk Murat koning van Napels. Revolutie van
1820. De tegenwoordige koning, die uit het Spaansche ko-
ninklijke geslacht afstamt, regeert sedert 1880, en wel
zonder stenden,
Napels f aan de golf van dien naam (c. L. en 4076° N.B.), de
hoofdstad , met 370>000 inwoners, in eene der bekoorlijkste oorden van
Italie gelegen. Bijzonder merkwaardig zijn de straal Toledo , de vijf kas-
teden , twee kon. paleizen , de dom , de schouwburg St. Carlo, de golf,
de haven , kalakcmben , de bibliotheek , het museum , de oudbeden van
Herculanum , dc hoogeschool en vele andere inrigtingen ter bevordering
van kunsten en wetenschappen, de fabrieken, de handel, de nabij ge-
legen Vesuvius , enz. — Palermo , aan zee gelegen (c. 31" L. en 3878^ N.
B.), de hoofdstad van Sicilië , ten deele zeer schoon gebouwd, met 170,000
inwoners , een fraai slot, eene hoogeschool, eene goede haven , een' aan-
zienlijken zeehandel, enz. — Messina, mede op Sicilië, aan de straal van
dien naam (33^5® L. en 38V6" N. B.), met 75.000 inwoners , vele zijdefa-
brieken cn eenen aanzienlijken zeehandel. — Catania , insgelijks op Sici-
lië , aan den voet van den Aetna (c. ZVU"" L. en 37Vi® N. B.), dikwijls door
aardbevingen en lavaslroomen verwoest, met 45,OOG inwoners, eene hoo-
geschool en verscheiden fabrieken. — Voorts , in Rapels : Foggia , met
21,000: Bari, met 20,000; Barletta cn Reggio, eïk met 18,000 » Consenza
en Monte-Leone ,e\k mei tSyOOO-, Torre del Greco en Gaeta^ elk met l5,000;
Puzzuolo , Jversa, Lecce en Taranto , elk met 14,000» Avellino , met
13,500; Chieti en Lanciano, elk met 13,000ï Molsetta en Catanzaro, elk
met 12,000; Salerno, met 11,000 inwoners, enz. Op Sicilië: Trapanij
met 25,000 ; Marsala, met 21,000 ; Caltagirone cn Modica , elk met 20,000 ;
Caltanisetta , met 16,000 ; Aci Reale, Agosta, Girgenti cn Castelvetrano, elk
met 15,000 ; Termini en Siragossa, elk met 14,000 ; Villa Monreale, Rocca-
litinera en ^/icaia , elk met 12,000 ; Sciacca, met 11,000inwoners, enz.
F H A W K R IJ K.
(e. 130 — 260 L. en -iSVs®—^IVa® N. B.)
Frankrijk wordt begrensd door Duitschland , Zwitserland ,
Italië, de Middellandsche zee , Spanje, den Atlantisehen oce-
aan , het Kanaal, het Naauw van Calais en Belgie, en is
10,000 V. m. groot.
üit het reeds in 486 gegronde Frankische rijk , trad Frank-
rijk , door de verdeeling van het rijk van Karei den Groo-
ten , in 843 als eigene en afzonderlijke staat te voorschijn.