Boekgegevens
Titel: Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Schröder Steinmetz, Lodewijk Adolf
Uitgave: Groningen: W. van Boekeren, 1839
2e verm. en verb. dr; 1e uitg.: 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1172 E 34
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205249
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
283
Romeinsche gebouwen , verzamelingen van oude kunstwerken , biblio-
theken, kerken en kloosters. Bijzonder merkwaardig zijn; het Campo
Vaccino (forum R.) , het Corso, de St, Peterskerk , de Johanneskerk ,
de Mariakerk (Pantheon), hel Valicaan (kunstkabinet, archief en
bibliotheek) , de Engelsburg , het Quirinaalsche paleis , het kapitool,
het amphitheater, de zuil van Trajanus , de triumphbogen van Titus
en Constanlinus, de waterleidingen , de katakomben , de hoogeschool,
en vele andere wetenschappelijke en godsdienstige inrigtingen. — Bo-
loynuy nabij den Reno (c. 29" L. en 44^2° N. B.) , met 70,000 in-
woners , en eene beroemde hoogeschool, de oudste der wereld. —
Perugia , nabij den ïiber (c. 30^8° L. en 43'/8° N. B.) , met 70,000
inwoners, eene hoogeschool, enz. — Ancona, eene zeestad (c. SlVs®
L. en 43^^/3'' N, B.) , met 33,000 inwoners , verscheiden fabrieken en
eenen iiitgebreiden handel. — Ferrara , aan den Po di Volano (c.
L, en 44'/6° N. B.) , eene vesting , met 24,000 inwoners , eene
hoofjeschool , enz. — Bavenna ^ (c, 29^6° L. en 44^®° N. B.) , eens
de zetel van eenige W. Romeinsche keizers , der Gothische koningen
en der Exarchen , met 24,000 inwoners. — Voorts Fermo , met 20,000;
faenza , met 19,000; Rimmi ^ mei l3,000 ; Forli en Maceraia ^ elk met
16,000; Cesena en Benevento ^ elk mei 15,000; Pesaro ^ met 14,000;
ViUrho mei 13,000 ; Urbino en Civita^-Vccchia , elk met 12,000 inwo-
ners , enz.
8. St, Marino.
Dit kleine geineenebest ligt geheel door den Kerkelijken
Staat ingesloten , is 1 v. m. groot, en bevat c. 7000 inwo-
ners. Het bestuur wordt gevoerd door eenen Capitano, die
voor drie maanden gekozen wordt. De stad
Marino , (c. 30'/8o L. en 43'Via® N. B.) , heeft c. 5500 inwoners-
9, Eet Koningrijk der Beide Sicilien,
Dit koningrijk bestaat uit Beneden-Italie of het koningrijk
Napels, hetwelk ten N. door den Kerkdijken Staat begrensd
en overigens door de zee omgeven is, en uit het eiland Si-
cilië. Het is 2000 V. m. groot, en bevat c. raill. inwo-
ners. — Het koningrijk Napels w^erd in de twaalfde eeuw door
de Noormannen gesticht, en later door Duitsche , Fransche
en Spaansche koningen bij afwisseling geregeerd. In 1458
is Sicilië met Napels vereenigd. Van 1806 tot 1815 was de