Boekgegevens
Titel: Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Schröder Steinmetz, Lodewijk Adolf
Uitgave: Groningen: W. van Boekeren, 1839
2e verm. en verb. dr; 1e uitg.: 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1172 E 34
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205249
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
282
6. Toskanen.
Het groothertogdom Toskanen wordt begrensd door den
Kerk. Staat, de Toskaansehe zee, Lucca, Modena, Parma
en Sardinië , is 400 v. m. groot, en bevat 1,800,000 inwo-
ners , onder welke, anders alle Katholijken, c. 10,000 Joden
gevonden worden. Toskanen behoorde sedert 1S31, eerst als
hertogdom en later als groothertogdom, aan de familie der
Medici, doch sedert 1737 behoort het aan regenten uit het
Oostenrijksche huis; in 1801 werd het een koningrijk, He-
trurie, en van 1806 tot 1814 was het ccne Fransche pro-
vincie. De groothertog Leopold II regeert sedert 1824.
Florence , aan den Arno (c. 28'/8° L. en 43=/-.° N. B.) , de Iioofd-
stad, met 95,000 inwoners , vele prachtige gebouwen , eene hooge-
school , eene beroemde bibliollieck , eene voortreffelijke verzameling
van schilderijen , en vele andere inrigtingen ter bevordering van kun-
sten en wetenschappen , menigerlei fabrieken , enz. — Livorno , eene
zeestad Cc. 28° L. en 43'/!° N. B.) , met 52,000 inwoners , verscheiden
fabrieken en eenen uitgebreiden handel. — Siena (c. L. en
N. B.) , met 25,000 inwoners, eenen praclitigen dom, eene hooge-
school , enz. — Pisa , aan den Arno (c. 28'/2° L. en 43»/=° N. B.) ,
met 20,000 inwoners, eene hoogeschool, warme bronnen , enz. —
Voorts PrtUo , met 11,000 ; Pistoja , met 10,000 ; Arezzo, met 8000
inwoners , enz.
7. De Kerkelijke Staat.
De Kerkelijke Staat wordt begrensd door de Adriatische
zee, het koningrijk Napels, de Tyrrheensche zee. Toskanen,
Modena en het Lombardijsch-Venetiaansch koningrijk. Hij
is 800 V. m. groot, en bevat 2^/2 mill. Roomsch-Katho-
lijke inwoners, onder welke zich echter c. 18,000 Joden
bevinden. Het hoofd van den staat is de Paus, die door de
Kardinalen gekozen wordt, welker verzameling het consis-
torium heet. Van 1809 tot 1814 was de Kerkelijke'Staat,
welke reeds in de achtste eeuw ontstond , eene Fransche pro-
vincie. De tegenwoordige paus, Gregorius XVI, regeert
sedert 1831.
Rome, aan den Tiber (c. 30'/e° L. en 41'/8° N. B.) , de hoofdstad,
mei 145,000 inwoners, eene groote menigte paleizen , ruïnen van oude