Boekgegevens
Titel: Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Schröder Steinmetz, Lodewijk Adolf
Uitgave: Groningen: W. van Boekeren, 1839
2e verm. en verb. dr; 1e uitg.: 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1172 E 34
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205249
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
280
4Vj mill, inwoners. Oud Oost-Gothisch rijk 49B , Lombardisch
rijk 568, Frankische heerschappij 774, Duitsche heerschappij
951. Naderhand hertogdom Milaan (in 't laatst Oostenrijk-
sche provincie) en geraeencbest Venetie, Cisalpijnsche (1797)
en Italiaansche (1801) republiek , koningrijk Italië onder Na-
poleons heerschappij 1805, en eindelijk, als Lomb, Veneti-
aansch koningrijk, Oostenrijksche provincie, sedert 1814.
Onderkoning, Provinciaal-stenden. Twee gouvernementen:
Milaan, en Venetie.
Milaan^ aan de OIona (c. 26'/«° L. en 45Vi° N. B.) , de hoofdsïad,
met 140,000 inwoners. Meest merkwaardig zijn er de dom, het pa-
leis Brera met de bibliotheek, de circus , het hospitaal , de schouw-
burg, de Amhrosiaansche bibliotheek , de academie van wetenschap-
pen, vele zijde-, goud- en andere fabrieken, de binnenlandsche han-
del , enz. — Venetie , aan de golf van dien naam (c. 10° L. en 45Va°
N. B.) , op 136 eilanden gebouwd, met 100,000 inwoners. Meest
merkwaardig zijn er de Ponto Riallo , het Marcusplein , de Marcus-
kerk , de toren , het slot, de Procuratien , de beurs , de Girobank;
het arsenaal , de haven , de Miirazzi , het vondelingshuis, de acade-
mie der kunsten , het conservatorium der muziek , de handel, de fa-
brieken en de paleizen , thans echter in verval. (Oorsprong in de vijfde
eeuw , Dogen-bestuur sedert 697 , hoogste magt des staats in de 15 en
16 eeuw , verval in de 17 eeuw , ondergang in 1797.) Verona, aan
de Etsch (c. 28"/a° L. en 45Vi° N. B.) , met 48,000 inwoners, een
Romeinsch amphitheater, het hoogste geregt, vele zijde- , wol- en
lederfabrieken , jaarmarkten en handel. — Padua , aan de Bachlione
Cc. 29'/»° L, en 45^/«® N. B.) , met 35,000 inwoners, eene hooge-
school , een merkwaardig stadhuis , het gedenkteeken van Livius,
enz. — Brescia, nabij de Mella (c. 27"/«° L. en 40'/s° N. B.), met
34,000 inwoners, eenen merkwaardigen dom , eene academie van we-
tenschappen , vele ijzer- staal- en geweerfabrieken , enz. — Bergamo ,
aan den voel der Alpen (c. i?'/»® L. en 45V%° N. B.) , met 32,000
inwoners , en vele ijzer- en zijdefabrieken. — Vicenza (c. 29Vs® L. en
45^"° N. B.) , met 30,000 inwoners , het olympisch theater, en vele
zijdefabrieken. — Voorts Cremona , met 28,000 ; Mantua , met 26,000 ;
Paria met 23,000; IJ dine ^ met 17,000; Lodi , met 16,000; Chioggia,
met 15,000; Treviso met 13,000; Udria en Bassano, elk met 10,000
inv(oners, enz.