Boekgegevens
Titel: Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Schröder Steinmetz, Lodewijk Adolf
Uitgave: Groningen: W. van Boekeren, 1839
2e verm. en verb. dr; 1e uitg.: 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1172 E 34
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205249
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
279
I. Het Koningrijk Sardinië,
Het Koningrijk Sardinië bestaat uit twee groote deelen ,
het W, gedeelte van Opper-ltaïie en het eiland Sardinië, van
hetwelk het zijnen naam ontleent. Het eerste wordt begrensd
door het Lorabardijseh-Venetiaanseh koningrijk, Parma , Tos-
kane, de golf van Genua, Frankrijk, en Zwitserland. De
geheele staat is 1360 v. m. groot , en bevat 4,430,000 inwo-
ners. Hij ontstond uit het hertogdom Savojen , bij hetwelk
later het graafschap Nizza, het vorstendom Piemout, Sardi-
nië (1720), en het gemeenebest Genua (1815) gevoegd wer-
den. Savojen behoorde van 1792 tot 1814 aan Frankrijk;
de andere provinciën vielen ^inmiddels of aan het koningrijk
Italië, of aan Frankrijk ten deel, terwijl Sardinië aan den
koning verbleef. Do tegenwoordige koning Karei Enïanuel Al-
bert regeert sedert 1831. Stenden bestaan slechts in Sardi-
nië en Genua,
TuHn, aan den Po (c. 25»/3° h eii 45° N. B.) , de hoofdstad,
eene der fraaiste sleden van Italië , met l20,000 inwoners , eene ci-
tadel, een zeer prachtig slot, eene hoogeschool en andere inriglingen
Ier bevordering van kunsten en wetenschappen , vele zyde-fabrieken ,
goeden handel, enz. — Genua, aan de golf van dien naam (c. 26
L. en 44'/s° N. B.) , eene schoone stad, met 95,000 inwoners, vele
paleizen en prachtige gebouwen, zoo voor armen, zieken en vondelin-
gen , aU van bijzondere personen , eene hoogeschool , een doofstom-
meninslituut, zeer vele fabrieken, en eenen ook thans nog aanzienlijken
zeehandel. — Alessandria, aan den Tanaro (c. t. en 44Vo° N.
B.) , eene zeer groote vesting met 20,000 inwoners en twee groote
jaarmarkten. Nabijgelegen is het beroemde dorp Marengo, — Caglia^
H, aan zee gelegen (c. 26V6® L. en 39Vg° N. B.) , de hoofdstad van
het eiland Sardinië , met 28,000 inwoners, eene hoogeschool , enz. —
Voorts Jsti en Mondovi, elk met 22,000; Pfizza, Sassari en San-
glianoy elk met 20^000; Coni, met 17,000; Casale en Vigevano ,
elk met 16,000; JSovara , met l5,000, Chamhery met 12,000; Saluz-
so, Pinerolo y en Savona , elk met 11,000 inwoners, enz.
2. Het Lombardijsch'Venetiaansch Koningrijk.
Dit koningrijk , begrensd door Illyrie, dc golf van Vene-
tie, den Kerkdijken Staat, Modena, Parma, Sardinië,
Zwitserland en Tyrol, is 830 v. ni. groot, en bevat bijna