Boekgegevens
Titel: Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Schröder Steinmetz, Lodewijk Adolf
Uitgave: Groningen: W. van Boekeren, 1839
2e verm. en verb. dr; 1e uitg.: 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1172 E 34
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205249
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
276
Zij veronachtzamen echter voornamelijk slechts die bezighe-
den , welke zij , door de verkeerde maatregelen der regering,
niet met voordeel kunnen drijven, terwijl zij overigens on-
vermfeeid en volhardend van aard zijn. — In eenige provinci-
ën, als Catalonie, Andalusie en Biscaje , heerscbt nog al ee-
nige nijverheid, doch in het algemeen worden er slechts zeer
weinige fabrieken gevonden ; de bodem ligt grootendeels on-
bebouwd ; vooral in het binnenste des lands is weinig verkeer,
voornamelijk ten gevolge van gebrek aan goede wegen, be-
vaarbare wateren en veiligheid. Het meest bloeijende is nog
de veefokkerij.
Spanje wordt verdeeld in vier hoofd- en 15 onderdeden, wel-
ke gez<imenlijk SI provinciën uitmaken : A. kastilie : I. fiieuw-
Kastilie : 1 Madrid , 2 Toledo , S Guadalaxara, 4 Cuenza ,
5 Mancha ; II. Oud-Kastilie : 6 Burgos, 7 Segovia, SSoria,
9 Avila; III. Leon: 10 Leon, llPalencia, 12Toro, 1§ Val-
ladolid, 14 Zamora , 15 Salamanca; IV (16) Asturie; V(I7)
Gallicia ; yi (18) Estramadura ; VII. Andalusie: 19 Sevilla,
20 Cordova, 21 Jaen ; VIII (22) Granada; IX (n) Murcia.
B. arragon: X (24) Arragon; XI (25) Valencia; XII (26) Cata-
lonie; XIII (27) Mallorca. C. (XIV, 28) navarra. D. (XV) de
BASKISCUE PROViRciEN : 29 Biskaja, 30 Guipuseoa, 31 Alava.
Madrid, de hoofdstad, aan dc Manzanares (c. l4°L. en 40'/»° N. B.) ,
met 130,000 inwoners. Meest merkwaardig zijn het leer uitgestrekte
en prachtige koninklijke paleis, het oude versterkte slot Cuen Retiro,
het Prado, vele kerken en kloosters , eene bibliotheek en andere we-
tenschappelijke inriglingen , een groot amphitheater voor stiergevechten,
eenige fabrieken, enz. Nabij gelegen zijn de lustsloten Florida en Par-
da , en verder , len Z , Aranjuez en , ten Z. AV. , Ildefonse en Escori-
al, met hel beroemde Hieronymilenklooster. — Barcelona , aan de Mid-
dellandsche zee (19'/6° L. en 4173" N. B.) , de hoofdstad van Catalo-
nie en eene der sterkste vestingen van Spanje , met 120,000 inwoners ,
vele fabrieken , en eenen uilgebreiden zeehandel. — Sevilla , aan de
Guadalquivir (c. L. en 37'/»° N. B.), de hoofdstad van Andalu-
sie , met 100,000 inwoners , eene hoogeschool, een' grooten dom , ee-
ne merkwaardige waterleiding, hel grootste amphitheater voor stier-
gevechten , en de koninklijke tabaksfabriek, de grootste van Europa ,
maar ook de eenige van Spanje. — Cadix, opeen eiland in den Atlantischen
oceaan (ii'/>° L. en 36Vj° Pi. B.) , eene zeer sterke vesting en krqgs-