Boekgegevens
Titel: Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Schröder Steinmetz, Lodewijk Adolf
Uitgave: Groningen: W. van Boekeren, 1839
2e verm. en verb. dr; 1e uitg.: 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1172 E 34
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205249
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
274
en het verkeer binnenslands zeer gering, doch heerscht er,
bij meer ijver, ook nog meer leven, dan in Spanje, voor-
namelijk ten gevolge van den sterken zeehandel, die echter
meest door Engelschen gedreven wordt.
Het rijk wordt verdeeld in het koningrijk Poi^tugal in
eenen naauweren zin,' hetwelk vijf provinciën bevat, met
name : Estramadura , Beira , Entre-Douro-e-Minho , Tras-os-
Montes, cn Alentejo ; en in het koningrijk Algarvie, waarbij
nog de Azorische eilanden komen.
Lissalon (c. L. en 38'/%° N. B.) , de hoofdstad , aan den Taag ,
met 250,000 inwoners. Het h len deele eene schcone en (sedert de
aardbeving van 1765) regelmatige stad. Zij heeft eene goede haven en
eenen uitgebreiden handel en zeevaart j voorts twee koninklijke palei-
zen , het eene, Beraporta genoemd, in de stad zelve , met een versterkt
kasteel, het andere in het vlek Beiern of Bethlehem, hetwelk thans
echter ook een deel der stad uitmaakt; eene academie van kunsten en
wetenschappen: eene koninklijke bibliotheek, en andere geleerde inrig-
tingen. Merkwaardig zijn nog de schoone waterleiding en het konink-
lijk lustslot in hel nabijgelegen Quelus. — Porto of Oporto , nabij de mon-
ding van den Duero (c. G'/a® L. en 41^6° N. B.) , eene groote handel-
plaats, met 70,000 inwoners. In hare nabijheid wordt de bekende
Portwijn gewonnen. — Braga (c. 9'/»° L. en 41^3° N. B.) , met 16,000
inwoners , de zetel van eenen Aartsbisschop. — Coimbra C^* L. en
40V«.° N. B.), met 15,000 inwoners; alwaar de eenige hoogeschool des
rijks gevestigd is. — Setuval oi St. Vhcs (c. 9° L. en SöVi^N. B.),
eene xeeslad , met 15,000 inwoners; welke veel handel drijft, vooral
in leezout, hetwelk aldaar gewonnen wordt. — Elvas (e. 10'/«® L. en
387»° N. B.) , de hoofdvesting tegen Spanje , met 12,000 inwoners. —
Voorts Evora, Ovar, Tavira en Beja, elk" met 10,000 inwoners.
BuitenlandscfS" bezittingen* In Azie.' ëoa, Macao, en een gedeelte
van het eiland^^imor; in Afrika : dtf'*^orische eilanden, de eilanden
Madera en Santo , en die van'tMiPGroene voorgebergte , St.Thomas ,
de Gouv^ilMtazambique en Angola , eenige volkplantingen op de kust van
Guineesi^t.het eiland Bissao , eni. j te zamen c. 28,800 v. m. , met c.
1,632,000 inwoners.
SPANJE.
(e. aVa^ — L. en 36 — Ve® N. B.)
Span je wordt begrensd door de Middellandsche zee, de straat