Boekgegevens
Titel: Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Schröder Steinmetz, Lodewijk Adolf
Uitgave: Groningen: W. van Boekeren, 1839
2e verm. en verb. dr; 1e uitg.: 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1172 E 34
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205249
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
273
ren zeer onderscheiden gevormd, terwijl wederkeerig deze
op de eersten niet zonder eenen grooten invloed teruggewerkt
hebhen. Die denk- en handelwijze, welke aan een volk bij-
zonder eigen is en waardoor het zich van alle andere volken
onderscheidt, noemt men deszelfj nationaal karakter.
Genoegzaam geheel de bewoonbare aarde is thans in vele
bijzondere landen en staten verdeeld; wij zullen dezelve nu,
elk in het bijzonder, beschouwen.
EUROPA.
portcgal.
(c. 8»/«°—11'/*" L. en 37°—42° N. B.)
Portugal wordt begrensd door Spanje en den Atlantischen
oceaan, en is c. 1800 v. m. groot. — In de oudheid bad dit
land genoegzaam hetzelfde lot als Spanje. Het werd in 1139
een zelfstandig rijk. Van 1807 tot 1814 streed het tegen de Fran-
schen. Na den dood van Johan VI (1826) trad zijn opvolger,
Peter I, toenmalig keizer van Brasilie, Portugal aan zijne dochter
Maria af, maar in 1828 maakte zijn broeder Miguel zich van de
heerschappij meester , en regeerde , ofschoon sedert 1826 eene
grondwettige volksvertegenwoordiging was ingevoerd, als on-
beperkt monarch , of wel als despoot, tot hij in 1834 ge-
noodzaakt werd voeder van de regering afstand te doen ,
zoodat thans Maria werkelijk koningin is.
Het getal der inwoners bedraagt c. S'/imill., die eene
eigene, met het Spaansch echter zeer naauw verwante, mede tot
den Romanischen stam bejioorende taal spreken , de Roomsch-
Katholijke godsdienst belijden. Zij komen in d^ukwijze, ze-
den en gewoonten genoeg;^.-^u met de Spanjaardgn overeen,
doch zijn zij werkzamer, ofsci^ion zij zich liever qp zee aan
alle gevaren bloot stellen , dan dat zij te huis aHl tor den
weverstoel zitten of den ploeg bestieren. In het algen.äen is
de gemeene man trouw en goedig van aard, gehoorzaam en
gewillig, doch tevens onwetend en bijgeloovig. De hoogere
standen worden daarentegen als zeer bedorven , vol arglist,
bedrog en boosaardigheid beschreven. — Fabrieken vindt
men in Portugal zeer weinig, de bergbouw is bijna onbekend,
18