Boekgegevens
Titel: Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Schröder Steinmetz, Lodewijk Adolf
Uitgave: Groningen: W. van Boekeren, 1839
2e verm. en verb. dr; 1e uitg.: 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1172 E 34
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205249
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
265
VIERDE GEDEELTE.
De aarde beschoimd in de bijzondere gesteldheid.
welke zij ten gevolge van de willekeurige
bepalingen en door de werkzame
handen der menschen ver-
kregen heeft.
^^ele, zeer vele en zeer groote veranderingen heelt dc
natuurlijke gesteldheid der aarde ondergaan, menigvuldige
en hoogst belangrijke bijzondere vornien en versierselen ver-
kregen, en denkbeeldige onderscheidingen erlangd, door de
werkzame handen en ten gevolge van do willekeurige bepa-
lingen der menschen.
In den beginne, wanneer de menschen nog in dien toe-
stand verkeeren , in welken zij uit de hand der natuur zijn
voortgegaan, is hun ook de natuurlijke gesteldheid der aar-
de voldoende, en bevredigen hare natuurlijke voortbreng-
selen hunne behoeften. Zij leven van de vruchten en wor-
telen , welke zij hun aanbiedt, van het vleesch der wilde
dieren en van de visschen der stroomen en zeeën. Slechts
wanneer zij behoefte gevoelen , voedsel gebruikende, doch te- ;jl
vens gewoonlijk door den nood gedwongen oji voedsel uit te
gaau, om aan die behoefte te kunnen vuldoen, leggen zij
zich toe op de jagt cn de visschcrij, in welke zij het tot
eene groote vaardigheid brengen. Hun ligchaam verkrijgt
da.trdoor ecne buitengewone kracht en behendigheid, en zij
leeren de gr<«»lste bezwaarlijkheden verdragen , doch , daar
door tevens onvatbaar voor en zonder behoefte aan fijner
geuot, maken zij geene aanstalten cn inrigtingeii , door wel-
ke hun onderhoud verzekerd of verbeterd zoude kunnen wur-