Boekgegevens
Titel: Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Schröder Steinmetz, Lodewijk Adolf
Uitgave: Groningen: W. van Boekeren, 1839
2e verm. en verb. dr; 1e uitg.: 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1172 E 34
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205249
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
263
dering alleen van Egypte, alwaar een deel der oude bevolking
tot den Ethiopisehen stam moet gebragt worden. Zij zijn ten
deele oorspronkelijke inboorlingen , als de Berbers, de Tuariks,
de Tibboos, de Abyssiniers cn anderen, ten deele van Asiati-
schen oorsprong, als de Arabieren en hunne afstammelingen
de Mauren, ten deele eindelijk , in de koloniën , Europeanen.
AMERIKA.
De bevolking van Amerika bedraagt thans c. ió millioe-
nen , van welke dus op de vierkante mijl ongeveer slechts
68 hooiden komen.
Men kan de inwoners van Amerika gevoegelijk onderschei-
den in oorspronkelijke inboorlingen , in vreemdelingen en in
gemengde stammen , of die, welke uit de vermenging van ver-
schillende rassen ontsproten zijn. De oorspronkelijke inboor-
lingen , die gewoonlijk Indianen genoemd worden , maken het
zoogenaamde Amerikaansche ras uit, met uitzondering alleen
van de Groenlanders, de Eskimoos en de Peseherahs, in
Noord-Amerika, die tot den Mongoolschcn stam behooren.
De vreemdelingen zijn ten deele Europeanen , in het bijzonder
Spanjaarden, Portugezen, Engelsehen, Duitschers en Neder-
landers, die dus tot den Kaukasischen stam behooren, ten
deele Negers, grootendeels nog slaven , die dus tot den Ethi-
opisehen stam moeten gebragt worden.
Uit de vermenging dier verschillende rassen zijn ontstaan
de Mulatten, de Mestizen, de Maramclukkeii, enz.
A U S T R A L 1 K.
De bevolking van Australië wordt geschat op c. «J millioe-
nen , van welke dus op iedere vierkante mijl slechts ruim
16 hoofden komen.
Behalve de Europeanen , in de koloniën , kan deze bevol-
king tot twee hoofdstaiTimen gebragt worden; die geslachten
namelijk, welke onder den naam van Papuaas Nicuw-Holland
en de W. eilanden bewonen , tcit den Ethiopisehen stam, en
die, welke de O. eilanden bewonen , tot den Maleischen stam.
De eersten komen genoegzaam met de Afrikaansche negers