Boekgegevens
Titel: Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Schröder Steinmetz, Lodewijk Adolf
Uitgave: Groningen: W. van Boekeren, 1839
2e verm. en verb. dr; 1e uitg.: 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1172 E 34
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205249
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
262
panezen met de Koreanen, de Chinezen met de Tibetanen en
de Aehter-Indiers , alsmede verscheiden Siberische stammen,
als de Samojeden en anderen , die evenwel in verscheiden
opzigten van de eigenlijke Mongolen afwijken.
De bevolking van W. Azie, tot aan den Obijstroom enden
Ganges, behoort tot den Kaukasischen menschenstam. 7aj
verdeelt zich in drie hoofdtakken, in den eigenlijken Kau-
kasischen stam namelijk, in het bijzonder dus genoemd,
in den Persisch-Indischen stam, en in den Arabischen stam,
tot welken laatsten ook de Tartaren, de Turken cn de
Turkomannen behooren. Tartaarsche stammen en Europeanen
wonen ook verstrooid door geheel N. Azie, en zelfs in bet
W. hoogland. De Kirgisen en Baschkiren daarentegen spreken
wel eene taal van Tartaarschen oorsprong, doch komen, wat
hunne ligchaamsgestalte betreft, duidelijk met de Mongolen
overeen.
Tot den Maleischen stam behooren de eigenlijke Maleijers
of bewoners van Z. O. Indie, met name van bet schier-
eiland Malacca, alsmede de bevolking der Sunda-eilanden ,
de Singalezen , de Haraforen of Alforen , de bevolking der
Philippijnen, der Marianen en der meeste verdere Indische
eilanden.
Tot den Ethiopischen stam eindelijk worden gebragt de
Papuaas, die de Molukken en eenige andere Indische eilan-
den bewonen.
AFRIKA.
Men kan de bevolking van Afrika op c. 138 millioenen
schatten, van welke dus in doorsnede op de vierkante mijl
c. 230 inwoners komen.
Van dezen behoort de bevolking van Midden- en Zuid-
Afrika genoegzaam uitsluitend tot den Ethiopischen stam of
het Negerras; slechts de Hottentotten in Zuid-Afrika schijnen
bij vermenging uit den Ethiopischen , den Mongoolschen en
den Maleischen stam gesproten te zijn.
Do gansehe bevolking van Noord-Afrika behoort daaren-
tegen geheel en al lot den Kaukasischen stam, met uitzon-