Boekgegevens
Titel: Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Schröder Steinmetz, Lodewijk Adolf
Uitgave: Groningen: W. van Boekeren, 1839
2e verm. en verb. dr; 1e uitg.: 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1172 E 34
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205249
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
261
9. De Tartaarsehe volkstam, tot welken voornamelijk de
Turken behooren , e. B millioenen in getal.
10- De Grieksehe volkstam, welke ten deele nog in het
eigenlijke Griekenland woont, waar de Mainoten , Sulioten,
Sphagioten, enz. bijzondere takken daarvan uitmaken, ten
deele het heerschende volk van de Ionische eilanden uitmaakt,
ten deele als kooplieden en handelaars, vooral in de O. sta-
ten van Europa verstrooid is, gezamenlijk c. S'/j millicencn.
11. De Arnautische stam of die der Albanezen, in Turkije
en op Sicilië, gezamenlijk o. 600,000 hoofden.
12. De Arabische stam , tot welken de Maltesers , de Mo-
dejaren en de Abadioten behooren, c. 162,000 hoofden.
13. De Baskische stam of die der Basken , welke in en
bij de Pyreneën wonen , zoowel in Frankrijk als in Spanje,
in het geheel e. 700,000 hoofden sterk.
Hierbij komen nog 14.) c. 2.330.000 Joden , lö ) c. 300,000
Armeniers, 16.) c. 360,000 Zigeuners , 17.) c. 36,000 Kalmuk-
ken, en 18.) c. 8000 Negers.
Het getal van allen gezamenlijk bedraagt dus c. 248 mil-
lioenen.
a 'l 1 k.
De bevolking van Azie, de wieg van het menschelijk ge-
slacht, wordt begroot op 866 millioenen, zoodat, naar do
vroeger opgegevene uitgestrektheid van dit werelddeel, op
iedere vierkante mijl c. 728 inwoners kunnen gerekend wor-
den. Het meerendcel derzelve komt echter op de Z. en 0.
streken van Azie, welke zeer sterk bevolkt zijn, terwijl het
hoogland ven Midden-Azie en alle steppen en zandwoestijnen
slechts weinig inwoners bevatten , en vooral Noord-Azie slechts
een zeer gering aantal voedt.
Deze bevolking wordt tot vier verschillende rassen of
menschenstammen gebragt. — Azie is de hoofdzetel van den
Mongoolschcn menschcnstam , die geheel Noord-Azie. het Mid-
den-Asiatisch hoogland , en Oost-Azic tot ■•«an de llramaputra
bevolkt. Tot denzelven behooren de eigenlijke Mongolen ea
de Mandschuren met de Kalraukken en de Buraten , de Ja-