Boekgegevens
Titel: Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Schröder Steinmetz, Lodewijk Adolf
Uitgave: Groningen: W. van Boekeren, 1839
2e verm. en verb. dr; 1e uitg.: 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1172 E 34
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205249
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
260
1. De Ilonieinsche volkstam , of de nakomelingen der oude
Romeinen en van die volkeren, welke zich in de W. pro-
vinciën van het Roiueinsche rijk ter neder gezet, en met de
oorspronkelijke inboorlingen en de Romeinen vermengd heb-
ben , van welke laatsten veel eigenaardigs, vooral ook in de
taal, op deze gemeenschappelijke afstammelingen is overge-
gaan. Tot dezelve telt men de Italianen, de Fransehen, de
Spanjaarden , de Portugezen en de Wallachen, gezamenlijk
omtrent 7S millioenen in getal.
2. Do Duitsche of Germaansche volkstam, tot welken de
eigenlijke Duitschers behooren, alsmede de Zwitsers, de
Nederlanders , de Denen , de Zweden, Noorwegers en de IJs-
landers, en ten deele ook de Engelschen , welker getal ge-
zamenlijk omtrent 6-4 millioenen bedraagt.
3. De Slavische volkstam ; tot dezen behooren de Russen,
de Polen , de Letten of Lithauwers , de Koeren of Koerlan-
ders , de Kassuben in Pommeren , de Wenden en Soraben in
Pommeren, Silcsie, Stiermarken, Illyrie enz , de Tschechen
in Boheme en Moravie, de Slawakcn in Hongarije enz., de
Serviers, de Kroaten, de Slavoniers, de Bosniers, de Monte-
negrijnen, enz.; gezamenlijk c. 75 millioenen.
4. De Celtischc stam, tot welken de Celten of Galen be-
hooren, die Noord- of Uoog-Schotland, Ierland, en de He-
briden bewonen , gezamenlijk c. 6 millioenen.
5. De Cimmerische stam , tot welken de Cimren in Wales,
de Breyzards in Bretagne , cn de bewoners van het eiland
Man gerekend worden , gezamenlijk c. 2 millioenen.
6. De Finnisehe stam , tot welken de eigenlijke Finnen in
Finland behooren, alsmede de Esthen in Esth- en Ingerman-
land , de Liven in Lijfland , de Lappen in Lapland , en eenige
Russischc volkeren, als de Mordwincn, de Tschuwaschen en
de Tscheremissen , gezamenlijk c. 3 millioenen.
7. De stam der Samojeden , tot welken in het geheel slechts
e. 7000 hoofden gebragt worden.
8. De Magyarische volkstam , welke hoofdzakelijk Honga-
rije en Zevenbergen bevolkt, c. 5 millioenen in getal.