Boekgegevens
Titel: Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Schröder Steinmetz, Lodewijk Adolf
Uitgave: Groningen: W. van Boekeren, 1839
2e verm. en verb. dr; 1e uitg.: 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1172 E 34
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205249
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
250
Graan heeft Europa over het geheel tot deszelfs henoodigd-
held genoeg, en de aanbouw der broodvruchten heeft in de
laatste tijden zoo zeer toegenomen, dat wij slechts bij misge-
was ondersteuningj van andere werelddeelen noodig hebben,
en zelfs in gewone jaren genoeg overwinnen, om er ook on-
ze koloniën mede te kunnen voorzien. Het meeste graan
brengen Italië, Duitschland, Frankrijk, Denemarken, Hon-
garije, Pruissen , Polen, Gallicie en Z. Rusland voort, welke het
gebrek van andere landen te gemoet komen. In geval van nood
komt er toevoer uit Noord-Afrika , alsmede uit Noord-Amerika ,
van waar ook rijst in menigte wordt aangebragt. Nuttige en
gezonde boomvruchten heeft Europa meer, dan eenig ander
werelddeel, Midden-Europa, met name Franki ijk en Duitsch-
land, leveren zooveel steen- en kernooft, dat zij de N. stre-
ken , waar het ontbreekt, genoegzaam kunnen voorzien. Zoo-
genaamde Zuid- of edele vruchten leveren Portugal, Spanje
Italië, Z. Frankrijk cn de eilanden der Middellandsche zee
voor de benoodigheid van gansch Europa. Slechts de vruch-
ten der verzengde luchtstreek ontbreken. Daarentegen bescha-
duwt de olijfboom het geheele zuiden, en waar deze ontbreekt,
daar vergoeden kool-en raapzaad , mankop en andere olieplan-
ten dit gebrek. Wijn wordt in de Z. helft van Europa zoo
veel verbouwd, als er in deze zelve en in de de N. helft
gedronken wordt. KolBj en thee heeft Europa niet, doch zou
men zich des noods met de Europeesche kruiderthee kun-
nen vergenoegen, en de plaats der koffij heeft men met
cichorei en andere Europeesche gewassen getracht aan te
vullen. Suikerriet hebben de meest Z. oorden van Spanje
en Italië wel, doch het Mordt niet gebruikt, omdat de be-
reiding der suiker aldaar veel hooger te staan zou komen,
dan de prijs der suiker is, die in overvloed uit Amerika
ecne groote zeldzaamheid , cn eene lekkerbeet Toor de tafels der rijken
en aaniienlijkcn , tot zij , voor omtrent honderd jaren , meer algemeen
werden. Door dienzelfden Walter Raleigh werd in 1610 de kunst
van tabak te rooken , welke hij van de Amerikaansche wilden geleerd
had , naar Engeland overgebragt, en thans rookt geheel Europa , en
ten minste half Aiie.