Boekgegevens
Titel: Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Schröder Steinmetz, Lodewijk Adolf
Uitgave: Groningen: W. van Boekeren, 1839
2e verm. en verb. dr; 1e uitg.: 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1172 E 34
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205249
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
236
nocli zeer koude winters toelaat, zoodat het bevriezen van
de Thee:ns eene zeldzaamheid is ; de hemel is er bijna altijd
bewolkt, en het land prijkt in het schoonste groen. De
Schotscbe hooggebergten , waar in de dalen naauwelijks ha-
ver gedijt, zijn zeer ruw van luchtgesteldheid, en bijna al-
tijd in nevels gehuld. Het klimaat van IJsland komt min of
meer met dat van N. Noorwegen overeen.
AZIE.
Azie, hetwelk zich van 11° Z. B. tot 78° N. B. uitstrekt,
ligt bijna onder alle verscheidenheden der luchtgesteldheid,
van de verstijvende koude der N. pool, tot de brandende
hitte des evenaars. Men kan evenwel zeer gepast eene vier-
voudige luchtstreek onderscheiden :
1°. De Poolstreek, v/elke reeds met 62° N. B. begint, cn
zich tot in het uiterste N. uitbreidt. Hier is de koude bo-
ven alle beschrijving gevoelig : het kwikzilver bevriest er in
het laatst van .September zoodanig, dat het geslagen kan
worden , doch de rivieren verstijven reeds in het begin van
die maand , cn ontdooijen eerst weder in het begin van Junij ,
terwijl in de moerassen en de stilstaande meren , bet ijs in
het geheel niet breekt. Gedurende den korten zomer is de
dampkring bestendig met nevels vervuld. In Nieuw-Siberie
verschijnt dc zon slechts aan den horizon , om dien ge-
durende drie maanden niet weder te verlaten, doch de
winter houdt daai'entegen bijna negen maanden aan, gedu-
rende welke de lange nacht slechts door het noorderlicht,
hetwelk lich bier in zijne volle pracht vertoont, wordt op-
gehelderd. De lucht is wel niet ongezond , doch alle leven
sterft door de geweldige koude: do boom verkreupelt, en
verdwijnt N. waarts allengskens geheel, geen huisdier gedijt
er meer, en slechts de mensch , bet rendier, de ijsbeer,
en de visschen kunnen dit klimaat verdragen. — Tot deze
luchtstreek behoort slechts de N. streep van Siberie , welke
de Tschuktschen , de Samojeden , enz bewonen, Nieuw-Si-
berie , en de overige eilanden der N. IJszee.
2°. De koude luchtstreek, tHSSchcn 80° en 62° N. B.