Boekgegevens
Titel: Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Schröder Steinmetz, Lodewijk Adolf
Uitgave: Groningen: W. van Boekeren, 1839
2e verm. en verb. dr; 1e uitg.: 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1172 E 34
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205249
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
233
ten zijn hier vooral zeer mild en liefelijk. Daarentegen z(jn
de vlakten van Midden-ltalie dor en door de zon verbrand;
in eenige streken worden echter groote moerassen gevonden,
die de lucht vochtig, maar tevens ongezond maken, zoo
als vooral de groote Marenima, die zich , tusschen de golf
van Piomhino en de monding des Tibers , langs de Middel-
landsche zee uitstrekken , en zich Z. waarts in de Ptmtijn-
sche moerassen uitbreiden , waar een sterice zwaveldamp de
lagere oorden geheel onbewoonbaar maakt. In Zuid Italië
en op Sicilië heerscht bijna hetzelfde klim.iat als in N. Afri-
ka , zoodat zelfs de agave en dc palmen er welig groeijen.
In het algemeen is de lucht in Italië overigens helder, zui-
ver en gezond, vermits de hitte door do zeewinden cn de
sneeuw, waarmede de hoogere bergen gedurende een groot
deel des jaars bedekt zijn , zeer gematigd wordt. Niet lel-
den echter woedt, vooral in het Z. gedeelte, de Sirocco.
Het Zuiden van Frankrijk geniet bijna een gelijk klimaat
als Italië : in de bergstreken komt hetzelve overeen met dat
der bergstreken van Noord- cn Midden-ltalie, terwijl de kus-
ten langs de Middellandsche zee in de zomerhitte van Zuid-
Italie deden, zonder echter zijn' milden winter te heb-
ben, zoodat de olijven en dergelijke teedere boomen niet
zelden door de koude lijden.
Op het Z. W. schiereiland van Europa heerscht, in het
bergachtig hoogland , hetwelk het midden en het N. O. deel
van hetzelve uitmaakt, eene zuivere , zeer warme en drooge
lucht, doch met koude nachten bij de dikwijls zeer heete
dagen ; ook is het weder aldaar vrij veranderlijk , en woe-
den er soms hevige winden , die dikwijls eene plotselijke
vcr.mdering van de luchtgesteldheid te weeg brengen. Langs
dc N. cn dc W. kusten is dc lucht koeler en vochtiger, en
het weder bestendiger; ook vallen, voor.il in het N. gedeel-
te , des winters sterke regens. Aan de kusten langs dc Mid-
dellandsche zee wordt de hitte door de zeewinden zeer ge-
matigd , doch vvoedt ook hier soms de Sirocco. Overigens
regent het zelden op dit schiereiland, en nooit vriest het er
zoo sterk, dat het aardrijk, behalve op de hooge bergen,
verstijft.