Boekgegevens
Titel: Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Schröder Steinmetz, Lodewijk Adolf
Uitgave: Groningen: W. van Boekeren, 1839
2e verm. en verb. dr; 1e uitg.: 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1172 E 34
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205249
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
m
sleciits een zeer klein deel, naauvvelijks een twaalfde van
Let geheel, zich tot boven den N. poolkring, in de N. koude
zone uitstrekt. Men onderscheidt echter duidelijk vier ver-
schillende luchtstreken :
1". De poolstreek, of de bevrozone luchtstreek, welke
zich van 60" N. 15. tot het uiterste N. uitbreidt. In dezelve
vermag de natuur geenen boo.n, en de vlijt des menschen
geene gr.'iansoort te voorschijn te roepen , ja dc koude is
zoo scherp en sterk , dat het kwikzilver soms reeds in Sep-
tember bevriest. Op Nova Zenibla verschijnt de zon slechts
aan den horizon, om dien volle drie maanden lang niet
weer te verlaten, terwijl daarentegen dc winter negen ma.in-
den duurt, en deze lange nacht alleen door het noorderlicht
eenigzins wordt o])gehelderd. Zij bevat slecitfs het N. ge-
deelte van llusland, Zweden, Noorwegen en IJsland.
1°. De koude luchtstreek, die met ö5° N. B. begint, en
zich tot 60° N. B. uitstrekt. Zij is veel milder, dan de
vorige, en, niettegenstaande de strenge en aanhoadeiide
winter, komt toch het graan cn het vlas tot eene genoeg-
zame rijpheid. Zij bevat het overige gedeelte der N. helft
van Rusland, hot geheele overige Zwedr-n en Noorwe-
gen , het grootste gedeelte van Denemarken , de Z. helft van
IJsland, geheel Schotland , en hel N. godoclte van Lngeland
en Ierland.
8°. De gematigde luchtstreek van 40" tot S3° N. B. Zij
is evenmatig, mild , en voor menschen , dieren cn planten
gezond. Zij bevat het vaderland van den wijn en van de
tarwe. Men heeft opgemerkt, d?.t, niettegenstaande de
voortgang van den aanbouw der landen , de koude in het N.
gedeelte dezer luchtstreek , reeds sedert eenige eeuwen ,
aanmerkelijk toegenomen heeft, een verschijnsel, hetwelk
men aan het naderen van de ijsmassa's der poolzeeën toe-
schrijft. In dezelve ligt genoegzaam de geheele Z. helft van
Rusland , Polen , Pruissen , Hongarije , Duitschland , Zwit-
serland , de Nederlanden , Belgie, genoegzaam geheel Enge-
land en Ierland, verre het grootste gedeelte van Frankrijk
cn van Opper-Italie (ten N. van. den Po), alsmede Illyrie en
Istrie.