Boekgegevens
Titel: Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Schröder Steinmetz, Lodewijk Adolf
Uitgave: Groningen: W. van Boekeren, 1839
2e verm. en verb. dr; 1e uitg.: 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1172 E 34
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205249
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
230
jfii.
De Zwanerivier (c. 32° Z. Z. en ISS'/i L.), die echter
alle hoogstens slechts tot de rivieren van den tweeden rang
kunnen gerekend worden.
Het is eene algemeen aangenomene meeniiig, dat het vast-
land van binnen geene groote stroomen zoii kunnen bevat-
ten , vermits raen hunne mondingen niet ontdekt heeft,
oradat men langs de kust zeer weinig zoet, meestal nog brak
water aantreft, en dewijl de inboorlingen, welke men ge-
vonden heeft, volstrekt geene kennis van scheepvaart hebben.
Evenwel raoet het binnenland noodwendig behoorlijke uitwa-
tering Lebben voor de geweldige regens, welke gedurende
den winter nedervallen, en ligtelijk kunnen aanzienlijke ri-
vieren hunne mondingen hebben in de verschillende insnij-
dingen , welke de zee in de kusten maakt , en welke tot dus
verre nog slechts weinig onderzocht zijn. Men is toch , bij
het nog zoo geringe indringen in het binnenland, reeds op
vrij aanzienlijke stroomen gestoten, zoo als de Macquarie
en de Lochlan, welke beide in dc Blaauwe bergen ontsprin-
gen , "terwijl ook de mondingen van verscheiden der vroeger
genoemde, thans bekende rivieren eerst kortelings ontdekt
zijn.
IV.
Meren van belang , welke eene bijzondere opmerking ver-
dienen , mogen in de binnenlanden van Nieuw-IIolland
wel gevonden worden , doch i.ijn tot dus verre nog onbe-
kend , terwijl die, welke men langs de kusten aantreft ,
slechts eeiie geringe uitgestrektheid hebben , en buitendien
eerder moerassen , dan eigenlijke meren , kunnen genoemd
worden.
VAN DE LBCHTSGESÏELÜHEID
K D R O 1' a.
Eurojia ligt grootendeels in dc N, gematigde zone, daar