Boekgegevens
Titel: Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Schröder Steinmetz, Lodewijk Adolf
Uitgave: Groningen: W. van Boekeren, 1839
2e verm. en verb. dr; 1e uitg.: 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1172 E 34
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205249
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
229
De Sandwichseilanden komen in vele opzigten met de hooge
eilanden der tweede rij overeen. Op dezelve hoopen zich de
bergen in het midden op , gelijk zich op Owaihi de Mauna
Roah, met zijne drie pieken, tot 13,ö24 v. boven de zee
verheft, die tevens in hoogte de tweede , tot dus verre be-
kende, berg van Australië is. Op dit groote eiland is ook
een vulkaan , de Jf ororay , in werking. Buitendien vertoo-
nen zich op vele andere bergen van Owaihi en van de ove-
rige eilanden kraters, die vroeger de vuurmonden van voor-
malige vulkanen geweest zijn.
11.
VLAKTEN.
Vlakten van eene aanzienlijke uitgestrektheid, en welke
onze bijzondere opmerking verdienen, worden in Australië
niet gevonden, of zijn ons althans tot dus verre nog niet
bekend.
III.
B I V I E R E N.
Wat de rivieren van dit werelddeel betreft, zoo komen
er op de eilanden natuurlijkerwijze slechts van den derden
rang gevonden worden , ea van die van het vastland zijn ons
tot dus verre slechts weinige bekend en alleen voor zoo
verre zij zich door hunne mondingen in zee ontlasten. Tot
deze behooren :
De Salz, welke zich in de Cambridgebaai ontlast {c. 16°
Z. B. en 1487, L.).
De Alligator, die zijne monding in de Van Diemensbaai
heeft (c. WW L. en I8O72" L.).
De Brishane, die zich in de Mortonbaai ontlast (c. 27° Z.
B. en 2707j° L ).
De Hastings (c. 317j° Z. B. en I707j° L.).
De PatersoH (c. 32'/,° Z. B. en 170" L.).
De Flawkeihury (c. 32'/,° Z. B. en 168«/,° L.) en