Boekgegevens
Titel: Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Schröder Steinmetz, Lodewijk Adolf
Uitgave: Groningen: W. van Boekeren, 1839
2e verm. en verb. dr; 1e uitg.: 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1172 E 34
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205249
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
218
7,00 vruchtbare korst bedekt, dat men er geen steen kent.
Da Vlakten der La Plata of van Buenos Ayres , van de
Z. W, bijbronnen van den Marannon (c. 10 Z. B.), tusschen
de Anden ten W., en het Brasiliaansch gebergte en voorts
den Atlantisehen Oceaan ten O., zich Z. waarts uitstrek-
kende, tot aan de uiterste spits van Patagonie toe, c. 80,000 v.
m. groot. Dezelve zijn rijk aan zout on salpeter, cn wor-
den Pampas genoemd.
111.
R 1 V I E R E n.
A. In Noord-Amerika.
De St. Laurensstroom, de groote uitwatering der Canada-
sche meren , treedt bij Kingston (c. iS'/a" N. B. en §01 Vi"
L.), uit het Ontariomeer, wendt zich N. O. waarts, neemt
de Outawas op, verwijdt zich beneden Montreal tot het Pe-
tersmeer , en bereikt vervolgens Quebek , waar zijne mon-
ding begint, welke eerst tusschen kaap Montpellier en kaap
Chat eindigt (49° N. B. en SIl'/i" L-)- ^ijn loop is
slechts 109 m. lang, doch de watermassa, welke hij inden
Oceaan ontlast, is veel grooter, dan die, welke door den
Missisippi wordt aangebragt, en wordt op c. 1,672,704,000
V. V. in een uur berekend.
De Missisippi, de langste van alle Noord-Amerikaansche
stroomen , wiens loop geheel in de Verecnigde Staten valt,
cn wiens stroomgebied, hetwelk over de 200 grootere en
kleinere bijrivieren bevat , meer dan 34,320 v. m. groot
is. Hij ontstaat (e. 47Vj" N. B. en 283° L.), uit het
Schildpaddenmeer, neemt beneden den waterval van St. An-
tonie den St. Peter , vervolgens de St. Croix , de Chippewai,
de Quisconsin, de Roek-rivier en Illinois op , cn vereenigt
zich dan, na eenen loop van c. 140 m., boven het fort St.
Louis, met den nog veel magtigeren Missouri, die, ontstaan uit
verscheiden kleine rivieren (c. 44° N. B. en 204° L.), on-
der welke de Jeffer.son als de br(mrivier beschouwd wordt,
zich, van het Rotsgebergte af, eerst N. waarts, dan echter.