Boekgegevens
Titel: Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Schröder Steinmetz, Lodewijk Adolf
Uitgave: Groningen: W. van Boekeren, 1839
2e verm. en verb. dr; 1e uitg.: 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1172 E 34
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205249
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
5
Bijna alie sneeuw koppen der 'L. Anierikaaiisclie Anden zijn
uitgebrande of nog werkdadige vulkanen, van welke laatste
men in het bergland van Chili 26, cn in dat van Quilo 16
telt, zoodat dit gebergte zijne verhellïnggewisselijk aan oenen
geweldigen onderaardschcn vuurhaard te danken iieeli. Aard-
bevingen behooren aldaar tot de alledaagsche verschijnselen
en brengen dikwijls de vreesselijkste verwoestingen te weeg.
Onder 2° N. B. verdeelen zich de Anden , onder den naam
van Cordilleras van Nieuw-Granada, in drie takken, welke
zich niet weder vereenigen, maar zich in dc vlakten langs
de Caraïhische zee verliezen.
De smalste plaats der landengte van Panama is slechts 600
v. boven de zee verheven, doch stijgen de Anden weldra
weder tot eene aanzienlijke hoogte, zoodat zij zi(!h bij Vera-
gua tot 8400, bij Nicaragua tot 9300, en bij Guatiniala tot
10,000 V. verheffen, waarna zij echter bij de bogt van Te-
huantepec eenigzins in hoogte afnemen.
Verder N. waarts verheffen zich weder de Cordilleras van
Mexico , waar zich de 7000 v. hooge bergvlakten van Ana-
huac en Guanaxuato uitbreiden , op welke sneeuwkoppen en
vulkanen van bijna 17,000 v. hoogte staan , en van welke
terrasvormige hellingen O. en W. waarts naar de heete
KUSten voeren.
Omtrent 21° N. B. verdeelt zich het daar zeer breedgewoi-
den gebergte in drie afzonderlijke takken, van welke dcN.
O. zich , onder den naam van Cordilleras van Texas , niet afne-
mende hoogte uitbreidt, en eindelijk tegen de vereeniging
der Missouri cn Missisippi verliest; in het midden breidt zich
de hoofdkelen , eerst als Sierra Madre, tot het plateau van
Nieuw-Mexico, en vervolgens , onder verscheiden andere be-
namingen, verder N. waarts uit, tot zij zich eindelijk, als
Oregon-of Rotsgebergte eene hoogte van c. 11,000 v. bereikt
hebbende, tegen de kusten der N. IJszee .verliest; de derde
tak breidt zich met afnemende hoogte, N. VV. waarts, tot
aan het diepste punt der bogt van Californie nit, op welk
schiereiland het gebergte zich weder tot eene aanzienlijke
hoogte verheft, tot het Z. waarts in de kaap St. Lucas ein-
digt.