Boekgegevens
Titel: Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Schröder Steinmetz, Lodewijk Adolf
Uitgave: Groningen: W. van Boekeren, 1839
2e verm. en verb. dr; 1e uitg.: 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1172 E 34
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205249
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
206
De Karroos, aan de Z. zijde gelegen, c. 8000 v. hoog.
De Zwarte bergen , nog meer Z. gelegen, tot welke ge-
bragt kannen worden :
De (Kleine) Tafelberg, c. 3300 v. hoog.
De Kaap de Goede Hoop,
II.
VLAKTEN.
Van de geweldige vlakten van Afrika , welke waarschijnlijk
deszelfs binnenlanden uitmaken, doch welke ons genoegzaam
geheel onbekend zijn , is gewisselijk het meest merkwaardig
De Groote Woestijn , welke zich , gelijk wij reeds zagen, van
den Atlantisehen Oceaan tot bijna aan den Nijl toe, tusschen
Barbarije en Barka ten N. en Sudan of Nigritie ten Z., in
geweldige lengte en breedte uitstrekt (e. 15° — 30° N. B. en
3° — 30° L.), en in het algemeen de Sahara genoemd
wordt, terwijl haar O. gedeelte, in het bijzonder, voorkomt
onder den naam der Libysche Woestijn. Hare grootste
lengte is =i 650 m., hare grootste breedte 250 m. , ende
geheele uitgestrektheid harer oppervlakte = c. 50,000 v. m.
Zij bestaat ten deele uit eenen naakten klipgrond, ten
deele is zij eene ware zandzee, bewegelijk en trouweloos,
gelijk de baren des Oceaans, terwijl het fijne zand, doe- de
winden omhooggeheven en rondgedreven, den dampkring
met gloeijende stofdeeltjes vervult. Evenwel liggen ook , op
de wijze van eilanden , eenige vruchtbare plaatsen of oasen
in dezelve verstrooid , en wel voornamelijk in het meer O.
gedeelte , waar water en schaduw den vermoeiden en dorstigen
wandelaar verkwikken. Ook is hare oppervlakte dikwijls met
steenzoutlagen bedekt.
III.
H I V I E R E N.
De Nijl. In de Middellandsche zee ontlast zich de Nijl, oen
der benjemdste stroomen der Oude Wereld. Hij wordt door
de vereeniging van verscheiden rivieren gevormd. De W. arm
H
li