Boekgegevens
Titel: Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Schröder Steinmetz, Lodewijk Adolf
Uitgave: Groningen: W. van Boekeren, 1839
2e verm. en verb. dr; 1e uitg.: 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1172 E 34
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205249
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
229
ook de O. streek, tusschen don Nijl en de Roode zee, is met
bergen vervuld, welke, van Ahyssinienaar Egypte, trapswijze
in hoogte afnemen.
B. Midden-Afrika.
Het Kong-gebergte verheft zich in Kaap Sierra Leona aan
den Atlantischen Oceaan , vanwaar het zich in (mderscheiden
ketens 0. en N. O. waarts uitbreidt, tot tegen den Senegal
en den Niger of Joliba.
Het niaan-gebergte, Gibbel-Komri of Gebal- al~Kamar ,
waarschijnlijk tusschcn o° en T N. B. en 40° en 48° L., in het-
welk de Abiad of de Witte Nijl ontspringt.
Het Abyssinisch gebergte. Ahyssinie is een hoog bergland ,
op hetwelk zich , vooral i« het. Z gedeelte, nog hoogere ge-
bergten verheffen , en %vel tot meer dan 10,000 v. boven de
oppervlakte der zee. In hetzelve ontspringen de O. bronnen van
den Nijl.
C.- Zuid-Afrika.
Het Guinea-gehergte, hetwelk van het Kaapgebergte, N W.
waarts, schijnt uit te loopen, en zich, evenwijdig met de
kusten, door geheel Benedeii-Guinea , tot aan het hoogland
der Ambozen , uit tc breiden , verheft zich het hoogst tusschen
0° en 20° Z B.
Het Lupata-gebergte. Langs de O. kust loopen verscheiden
bergketens, van welke do aanmerkelijkste, in het bijzonder,
voorkomt onder den naam van de Lupata, Spina Mundi, of
den Wercldrug. Evenwijdig met dit gebergte loopt dat van
het eiland Madagascar, hetwelk zich lot omtrent 11,000 v.
boven de oppervlakte der zee verheft.
flet Kaap-<jeher<jte , hetwelk de geheele Z. punt van Afrika
vervult. Deszelfs bijzondere deden zijn :
Be Karreebergen, het meest N. gelegen (c. 31° Z. B.),
tot welke, onder anderen.
De Groote Tafelberg behoort.
Het Roggevelds-gebergte, hot meest W. gelegen , c. 10,000
V. hoog.
Het Nieuwevelds-gebergte , omtrent in het midden gelegen.
Het Sneeuw-gebergte, het meest O. gelegen , c. SöOO v. h.