Boekgegevens
Titel: Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Schröder Steinmetz, Lodewijk Adolf
Uitgave: Groningen: W. van Boekeren, 1839
2e verm. en verb. dr; 1e uitg.: 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1172 E 34
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205249
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
201
terrasvormig tot de kusten af helt, welke meerendeels door
zamenhangende bergketenen begrensd worden. Het inwendige
dezer uitgestrekte hooge vlakte is ons geheel onbekend, doch
kan dezelve gewisselijk niet overal eene onvruchtbare woestijn
wezen, vermits er eene zeer talrijke bevolking leeft, welke,
gelijk de Mongolen van het Asiatisch hoogland, naar alle zij-
den heen, reeds sedert vele eeuwen, in verwoestende scharen
naar de lagere kustlanden voortdringt, en door onafgebrokene
oorlogen zoo min , als door den voortdurenden uitvoer van slaven
schijnt verminderd te wezen. Het meest naauwkeurig nog
is de Z. afhelling van dit hoogland opgenomen. Van de slechts
smalle laagte, welke zich langs do zee uitstrekt, stijgt men,
door menigvuldige bergpas.sen, op den eersten trap, de
Karroos , zijnde hooge bergvlakten , ten N., van het W. naar
het O. , door het Iloggevelds-, het Nieuwevelds-en het Sneeuw-
gebergte begrensd, over welke men tot het hoogland zelve
komt. Langs dc geheele O. kust kennen wij van de afhelling |l
des hooglands bijna niets, dan de namen der verschillendestreken, J

die zich overal, landinwaarts , in onderscheidene gebergten
verheffen; onder welke, evenwijdig met de kusten Sofala en i
Mosambique , het Lupata-gebergte voorkomt. Ook de W. hel-
ling van het hoogland is, tot aan de bogt van Guinea,
slechts op enkele plaatsen bekend. Van kaap Negro tot kaap
Lopez verheffen zich, in 3eneden-Guinea , de terraslanden der
Zaïre en van andere rivieren , ten deele in ertsrijke , met de
kusten evenwijdige gebergten, tot het hoogland. Ten N.van
dc bogt van Guinea verheffen zich de breede kusten van Op-
per-Guinea tot de bergterrassen van Aschantie cn Dahomey,
die met de bergstreken in verbinding staan , uit welke de Se-
negal en de Gambia, N. W, waarts , en de Niger, N. 0. waarts,
ontspringen. Het hoogste gedeelte dier bergstreek wordt met
den naam van het Kong-gebergte bestempeld, hetwelk Z. W.
waarts, in het voorgebergte Tagrin of Sierra Leona , tot de
zee nadert, N. VV. waarts , in de terras.sen der Fulah-Ncgers,
naar de heete vlakten van Senegambie, en N. en N. O. waarts,
in de berglanden der Mandingu-Negers, naar de lage vlakten
der binnei.landen afvalt. Hoe de N. rand van het hoogland