Boekgegevens
Titel: Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Schröder Steinmetz, Lodewijk Adolf
Uitgave: Groningen: W. van Boekeren, 1839
2e verm. en verb. dr; 1e uitg.: 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1172 E 34
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205249
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
192
Het Kharra-gehergte, in het Z. W. van Arabie, langs de
Roode zee.
Oe Libanon, met den Anti-Libanon, in Syrië, langs de
Middellandsche zee.
Het Kurdisch gebergte , in het O. van Asiatisch Turlcije.
De Sindschar en de Karadscha-Tagh, in het N. van Meso-
potamie.
De Taurus of Kurun , welke zich ten Z. W. van Armenie
verheft, en wiens hoofdketen W, waarts, langs de kusten
der Middellandsche zee, door geheel Klein-Azie voortloopt,
terwijl hij zieh in vele ketenen N. waarts uitbreidt. Dit ge-
bergte is meestal met welig hout bekranst, terwijl deszelfs
hoogste kruinen met eeuwige sneeuw bedekt zijn.
De Anti-Taurus ot Uassan-Tagh , welke, van eene gelijke
uiterlijke gesteldheid, zich ten N. VV. van Armenie verheft,
op eenigen afstand van de Zwarte zee W. waarts uitbreidt,
en zich Z. waarts met den eigenlijken Taurus verbindt.
De Caucasus, tusschen de Zwarte en de Caspische zee,
heeft hare rigting van het Z. O. naar het N. W. Hij be-
staat eigenlijk uit twee evenwijdige ketenen , van welke
de Noordelijke en hoogere met sneeuw bedekt is, en de
Zuidelijke cn lagere, in het bijzonder, ook het Zwarte ge-
bergte genoemd wordt. Deszelfs hoogste punten zijn :
De EIbriis (c. U° N. B. en 60" L.), 16,700 v. hoog.
De Kasbek (c. 42° N. B. en 60° L.), 14,400 v. hoog.
II.
v l a k t e !».
Azie heeft, niettegenstaande hare wijduitgestrekte geberg-
ten, ook zeer groote vlakten, die ten deele woestijnen, ten
deele echter ook uitmuntend bebouwd zijn. Evenwel geldt
ook in Azie , in het algemeen , de regel, dat de bergen en
dalen veel beter bebouwd en verreweg sterker bevolkt
zijn, dan de vlakten. De voornaamste vlakten van dit we-
relddeel zijn :
De Kobi of woestijn Schamo, eene der merkwaardigste