Boekgegevens
Titel: Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Schröder Steinmetz, Lodewijk Adolf
Uitgave: Groningen: W. van Boekeren, 1839
2e verm. en verb. dr; 1e uitg.: 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1172 E 34
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205249
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
176
B. en IT L.), heeft eerst een Z., dan eene W., en vervolgens
weder eene Z. rigting, tot zij zich bij Guriewin de Kaspische
zee ontlast (c. 47° N. B. en 69° L.).
IV
M E R E N.
liet Ladoga-meer, in Rusland gelegen, van c. S9'/8"' tot
6IV6° N. B. , en van 47Vi° tot 49V3 L. Deszelfs grootste
lengte is dus 29 geogr. mijlen , de grootste breedte 19 g. m.,
en de kleinste 3 g. m. De geheele uitgestrektheid bedraagt
e. 360 vierkante mijlen.
Het Onega-tneer, ook in Rusland gelegen, van c. öO'/j"
tot 62V8° N. B. en van e. 32° tot bijna 34° L. Deszelfs groot-
ste lengte is 31 g. m., de grootste breedte 12 , en de kleinste
1 g. m. De geheele oppervlakte van dit meer bedraagt c.
195 v. m.
liet Peipus-meer, insgelijks in Rusland gelegen , van 37'/*°
tot 39° N. B. en van c. 44'/,° tot bijna 46° L., houdt in
grootste lengte 20 , in grootste breedte 6 , en in kleinste breed-
te '/» Oeszelfs oppervlakte beslaat c. 70 v. m.
Het Mälar-meer, in Zweden, van c. 397," tot 60° N. B.
en van c. 33Vs'' tot 33^4° L. Grootste lengte e. 16,
grootste breedte 10 , en kleinste '/, g. m. Uitgestrektheid
= c. 40 v. m. Hetzelve bevat omtrent 1300 holraen of ei-
landen.
Het Wener-meer , in Zweden , van 38'/,° tot 39®/:,° N, B.
en van 30° tot SP/s' L. Grootste lengte 20, grootste
breedte = 11 , en kleinsteer 2 g. m. Uitgestrektheid 110
T. m.
Het Wetter-meer, in Zweden, van 37'/»° tot 38"/,,° N. B.
enSl'/e" tot 32Vj° L. Grootste lengte = 18 , grootste breedte
= 4 , en kleinste zir S- Uitgestrektheid 43 v. m.
De Botfenzee (Lacus Brigantinus), in Duitschland op de
grenzen van Zwitserland, van c. 47»/,° tot 47V6° N. B. en
26»/j° tot 27Viï° L. Grootste lengte = 8 , grootste breedte
= 2, en kleinste = '/j g. m. Uitgestrektheid = 9'/, v. ra.
Het meer vau Geneve (Lucas Leraanu^ , in Zwitserland op