Boekgegevens
Titel: Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Schröder Steinmetz, Lodewijk Adolf
Uitgave: Groningen: W. van Boekeren, 1839
2e verm. en verb. dr; 1e uitg.: 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1172 E 34
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205249
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
151
De Dreisessel (c. iSVe" N. B. en Sl'/j" L.).
De Rachelierg (c. 49° N. B. en 31° L.).
De Arberberg (c. 49'/»° N. B. en 30'/,° L.) , 4a00
V. hoog.
Het Fichtel-yeber^te, eigenlijk oene hoog liggende, zeer
bergachtige landstreek (497» - 50'/,° N. B. en "iO'/,"—30° L.),
welke eene oppervlakte van 42 v. ni. beslaat. Tusschen de
bronnen van de i\aab ten Z., den Main ten W., de Saaie ten
N., en de Eger ten O., gelegen, staat dit gebergte ten Z. O.
in verband met het Böhinerwald, ten Z. W. met de Frankische
Alp, ten N. 0. met het Ertsgebergte en ten N. W. met het
Frankenwald, het Z. gedeelte van het Thuringerwald. Te-
vens maakt het de waterscheiding uit tusschen de gebieden van
den Donau, den Rijn, de Wezer en de EIbe. Het bestaat
uit graniet, met aanliggende overgangs- en vlotgebergten , en
is rijk aan mineralen en metalen, in het bijzonder aan ijzer.
De hoogste punten zijn :
Do Ochsenkopf (c. 50° N. B. cn 29Vi° L.) 3100 , v. h.
Da Schneeberg (c. 50'/»° N. B. en 29»/5° L.), 3200 v. h.
Het Ert.igeberyte, neemt eenen aanvang aan de N. O. zijde
van het Fichtelgebcrgte, met hetwelk het zich in den Korn-
berg vereenigt, cn strekt zich, :n eene N. 0. rigting, tot te-
gen de Elbe uit (e. 50° N. B. en 32° L.j. Naar het N. W.
breidt het zich als een waar hoogland uit, en verliest zich
eindelijk zacht glooijend in de N. Duitsche vlakte. Z. 0. waarts
valt het daarentegen zeer steil af, naar den Eger en het be-
roemde Töplitzerdal. Dit gebergte is zeer rijk aan ertsen , van
welke het zijnen naam ontleent. De voornaamste punten zijn :
De Fichtelbery (e. 50'/j° N. B. en 30»/»° L.), 3730
V. hoog.
De Schwarswaldberg, 3870 v. hoo-y.
De Keilbery , 3860 v. hoog.
De Eibenstock , 3390 v. hoog.
Tot het Ertsgebergte behoort ook
Het Boheemsche Middelgebergte, slechts door het Töplit-
zerdal van hetzelve gescheiden ; ongeveer eenen driehoek
vormende on omgeven door de Bila , in het Töplitzerdal,