Boekgegevens
Titel: Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Schröder Steinmetz, Lodewijk Adolf
Uitgave: Groningen: W. van Boekeren, 1839
2e verm. en verb. dr; 1e uitg.: 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1172 E 34
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205249
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
Voorthreïigseien van wcelJc. . . .
C, Vit het rijk der delfstoffen.
Edele gesteenten, ....
Metalen. .....
Zout, steenkolen, turf, en andere nuttige delf-
stoffen. .....
IV. De mensch.
Algemeene beschouwing. ....
Vatbaarh^'id van den mensch voor de bewoning van
alle luchtstreken , en verbreiding over de geheele
aarde. .....
Getal der mensche«. ....
Verscheidenheid der menschen, . .
Verschillende grootte. ....
Gelaatstrekken. .....
Schedelvorm. .....
Ligchaamsgestalte. . . • .
Kleur. .....
Onderscheiding der menschen in rassen of hoofd-
stammen. . • . * •
Het Kaukasisch ras. ....
Het Mongoolsche ras, . . « .
Het Ethiopisch ras. ....
Het Amorikaansch ras. ....
Het Maleische ras. . . . ,
Voortdurende kenbaarheid
den. . . •
Vermenging der hoofdstammen.
Ontaardingen. .
DERDE GEDEELTE.
der stamverscheidenbe-
Lladz.

91
92
94
90
97
95
99
100
101
102
103
104
105
100
De aarde heschouwd in de aaluurUjke rcrhoi^ding vav
de bij%ondrre deelen harer oppervlakle.
Verhouding van bet land en het water in het algemeen. . bladz. 107
VAN D£ Z££ëN.
I. De Noordelijke IJszee (cn derzelvcr deelen).
II. De Zuidelijke IJszee. ....
108
109
III, De Groote oceaan of Stille zee.
A, Langs de westkust van Amerika , van het N. naar
bet Z. \
B. Langs de oostkust van Azie en Australië , van het
N. naar het 7. . . . . .
IV, De Indische zee. .....
V, D« Atlantisch«» ore«;\n. . . . .
uo
111