Boekgegevens
Titel: Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Schröder Steinmetz, Lodewijk Adolf
Uitgave: Groningen: W. van Boekeren, 1839
2e verm. en verb. dr; 1e uitg.: 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1172 E 34
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205249
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
138
van het Iberiseh gebergte beschouwd worden , hetwelt
eene W. rigting neemt; dezelve loopt namelijk van den
Z. uithoek van dat gebergte W. waarts voort, langs
de kust der Middellandsche zee, als zuidelijke grenswal
tegen dezelve, tot omtrent Antequera (c. 37° JN. B. en
18° L.), waar deze keten eene Z. W. rigting neemt,
en zich als Sierra Ronda uitbreidt (ot aan den Atlan-
tisehen oceaan, waar zij in kaap Trafalgar eindigt
(c. SOVe" N- B. en L.). De sneeuwlinie ligt hier
ter hoogte van 10,680 v. De hoogste punt van dit ge-
bergte vormt
De Cumbre de AJulhacetn (c. ^TW N. B.
ten Z. O. van Grenada, welke zich e. 11,000 v.
boven de oppervlakte der zee verheft.
3°, Jen W. der Alpen.
De Cevennen, in het Z. O. van Frankrijk, van 43° tot
47° N. B. en van 19° tot i2° L., maken een gebergte uit,
hetwelk zich, als een waar hoogland , tusschen de bronnen
van de W. bijstroomen der Klione, en de 0. der Garonne en
der Loire verheft, en zijne hoofdannen naar het N. , W. en
Z. uitbreidt, terwijl het aan de O. zijde geheel begrensd
wordt door de lUione, langs welke de hoofdketen , min of
meer van het Z. naar liet N. voortloopt. Dit het midden
ongeveer dezer hoofdkcten, zonderen zich voorts verscheiden
zijtakken af, welke zich naar het W. en het N. uitbreiden,
en eindelijk in de W. vlakten van Frankrijk verliezen. De
geheele massa dezer gebergten vormt een uitgestrekt, traps-
wijze opklimmend berglandschap vaneenen vulk.inisehen aard,
hetwelk van de Pyrencên zoowel (door de laagte van het
Canal Royal of het kanaal van Languedoc), als van de Alpen
(door het dal der Rhone , eu van de N. 0. bergstreek van
Frankrijk zoowel (door het dal der Loire en de laagte van
bet kanaal du Centre), als van de Jura (door de Saone en
derzelver vlakte) gescheiden is. — De boofdmassa vormen
De Cevennen, in eenen naauweren zin bij voorkeur dus
genoemd (43'/,°—45Vs° N. B. en 20Vt°—L.),