Boekgegevens
Titel: Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Schröder Steinmetz, Lodewijk Adolf
Uitgave: Groningen: W. van Boekeren, 1839
2e verm. en verb. dr; 1e uitg.: 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1172 E 34
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205249
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
IT
V.
Hoogte van den dampkring. . ,
Zwaarte , veerkracht, digtheid en warmtegraad van de
iucht. .....
Minden. .....
♦ Snelheid , sterkte en rigting der winden.
Onderscheidingen der winden.
Pa.ssaatwinden. ....
Monsoons of moussons.
Zee- en landwinden. •
Veranderlijke winden. . . •
Schadelijke winden. ....
Klimaat of bijzondere luchtgesteldheid der landen, en
derzelver oorzaken. ....
Grootere koude van het N. halfrond in het algemeen
en van de 0. landen in het bijzonder.
Meer gematigde warmte en koude der kusten en ei
landen. .....
Invloed van de hooge ligging der landen en van d
gebergten op de luchtgesteldheid.
Invloed der groote bosschen en van den aanbouw de
landen. . . • . .
Invloed van den bodem.
Over het weder. ....
Dampen , luchtverschijnselen. • •
Waterachtige luchtverschijnselen.
Verhevrlingen of glansrijke luchtverschijn.selen.
Electrische en vurige luchtverschijnselen.
Voortbrengselen.
Begrip en onderscheiding.
Handel , waren. " . » .
Natuurlijke voortbrengselen.
Voortbrengselen der heete zone. •
Toortbrengselen der koude zonen.
Voortbrengselen der gematigde zonen.
Meest merkwaardige voortbrengselen .
A. Uit het plantenrijk.
To o rtb ren sei en , welke tot voeding dienen.
Voortbrengselen, welke tot kleeding dienen.
Voortbrengselen, welke lot bevrijding van vele uitwen
dige behoeften dienen.
Voortbrengselen van weelde.
B. Uit het dierenrijk.
Voortbrengselen, welke tot kleeding dienen, .
Veeteelt. .....
Yisscherij« .....
Had:
69
70
71
72
73
74
76
75
77
78
7d
80
81
82
83
85
80
87