Boekgegevens
Titel: Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Schröder Steinmetz, Lodewijk Adolf
Uitgave: Groningen: W. van Boekeren, 1839
2e verm. en verb. dr; 1e uitg.: 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1172 E 34
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205249
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
129
Het Seka-Bilo-gebergte.
Ten Z. dezer rij , breiden zieh uit:
De Veltlin-Alpen , tusschen den Spbigen-berg en de Ort-
les-spits , tot aan Bergarno en Brescia (c. -iS'/s" N. B.),
De Tridentinische Alpen, van de Ortles spits tot aan Ve-
rona , Vicenza en Relluno.
Beiden scheidt een zijtak der Rhaetische-Alpen, welke,
van de Ortles-spits, regt in het zuiden oploopt, lot op
45Vj° N. B. Deszelfs hoofdpunt vormt de
Monte Tonal, op 46'/»" N. B. en 28'/.° L.
Niet verre ten O. van den Monte Bello breidt zich, op
e. 30Vj" L-, nog een zijtak uit, welke Z. waarts voort-
loopt, tot voorbij Belluno (e. iß" N. B. en 80° L.).
lil. Aan de O. zijde van Opper-Italie.
De Julische Alpen , welke, van den Terglouaf, Z. waarts
loopen , eenigzins met eene 0. afwijking , om het schier-
eiland Istrie heen , tot aan Zeng, in Dalmatie (c. iS"
N. B. en S^Vï" L )- . en aldus den krans der bergen ,
welke Italië van bet overige Europa afscheiden , van
deze zijde sluiten. Derzelver voornaamste punt is
De Sneeuwberg (45'A° N. B. en c. 32'/4° L.),
IV. ISoordelijke uitbreiding der Alpen.
Doch bet is niet slechts deze enkele rij bergen, welke
Opper-Italie omgeeft en van hot overige Europa afsluit, maar
aan de N. zijde liggen de Alpen in dubbele en drie dubbele
rijen geschaard en breiden zich , in het bijzonder door bijna
geheel Zwitserland en het zuiden van Duitschland, uit. Der-
zelver onderscheiden takken, vooral die, welke zich door
Zwitserland uitspreiden, laten zich het best, van den St.
Gothardsberg uitgaande , beschouwen , daar zich alle in de-
zen , als hun gemeenschappelijk middelpunt, vereenigen.
De St. Gothardsberg, of liever het St. Gothardsgebergte,
gelegen tusschen de bronnen van den Tessino, van de Rhone ,
den Rijn eii de Reuss, beslaat eene ruimte van 5 v. m. ,
en steekt, met zijne geweldige rotsmassa's, bijna geheel bo-
ven de sneeuwgrenzen uit. Deelen van den St. Gothard
9