Boekgegevens
Titel: Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Schröder Steinmetz, Lodewijk Adolf
Uitgave: Groningen: W. van Boekeren, 1839
2e verm. en verb. dr; 1e uitg.: 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1172 E 34
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205249
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
I
128
»i^'*' <Ie Rhone en den Tessino , terwijl hij levens als middel-
punt kan bescliouwd worden , van helwelk zich de onder-
' ' " ' scheidene ketenen der Alpen naar alle zijden , in het hij-
zonder in Zwitserland en door het zuiden van üuilsch-
land , uilbreiden. Over denzelven voert, in eene hoog-
- i : .. // te van 6650 v. , een pas uit hel dal van den Heuss naar
? het Lago IVlaggiore.
- De Bernardino (46Vi° N. B. en c, 27° L.), insgelijks met
eenen bergpas.
De Rhaetische loopen , van den Bernardino af,
hoewel met onderscheidene bogten, uitwijkingen en af-
brekingen , echter steeds in eene 0. rigting voort, tot
aan den Monte Bello. Tot dezelve behooren :
^ De Splvgen^ naast den Bernardino, met eenen 6600 v.
hoogen pas.
..... De Oriles spiU (46Vi° N. B. en 28Vi° L.), ten O. vah het
-•1 iiiHi» Ijv. AVormser Juk, 14,400 v. hoog , en met eenen pas, bij
.t^. (T^h r weiken de bron der-A'^da gevonden wordt. i » '
■ .. '.fl wSf. Ue Campo Bqhso (46Vi° N. B. eo
De Karniscke, tAlpen ^ eenen aanvang nemende met den
Monte Bello, stviekken zich, weder als een vervolgder
vorige, verder 0. waarts. eenigzins in eene Z. rig-
ting, uit, tot in het Z. 0. von Oostenrijk, waar zij
met de Nimtbaler Alp eindigen. Bijzondere punten der-
zelve izijn overigens
De Monte Bello C46'/3" N. B en 30° L.).
De Terglou (c. N. B. en 3lVi° L.) , die 9400 v.
hoog, is.
De LeoUl iüv? C^öV N. B- en 32" L.).
De Niyathaler Alp N. B. en 3273° L.).
Als een vervolg der Karnische Alpen wordt nog be-
sclK>u\vd , en. len gevolge daarvan, tot het Alpen-
stelsel gebragt
Eet IVaradin-gebergte , hetwelk eencn aanvang neemt
onder c. L.. tusschen de Drau en de Sau (e,
N. B ), en tusschen deze beide rivieren in
eene Z. O. rigting voortloopt, tot tegen de 36" L.
45V3° N. B.). Deszelfs oostelijke helft komt in het
bijzonder voor onder den naam van