Boekgegevens
Titel: Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Schröder Steinmetz, Lodewijk Adolf
Uitgave: Groningen: W. van Boekeren, 1839
2e verm. en verb. dr; 1e uitg.: 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1172 E 34
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205249
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
127
Moni heran , ten N. Tan den vorigen , 12,456° hoog, op
welken de Isère ontspringt.
De Kleine St Bernhard, nog meer M. waarts , niet ver van
den MonlWanc, ovef welken , ter hoogte van 6750 v.,
een pas voerl.
De Montblanc, welke dnn eens tot de Graauwe, dan eens
tot de Penninisclie Alpen gebragt wordt, maakt eigen-
lijk een op zich zelf staand gebergte uit N. B.
en 24'/!" L-) ; dezelve verheft zich 14,764 v. boven de
oppervlakte der zee, en is de hoogste berg van geheel
Europa.
II. Aan de N. zijde.
Van hier af neemt de rij der Alpen eene O. rigting, in
welke dezelve als scheidsmuur tusschen Zwitserlanden Duitsch-
land ter eene, en Italië ter andere zijde, met onderscheiden
afwijkingen echter, voortloopt tot aan Illyrie , terwijl onder-
scheidene takken zich uit dezelve , en bijzonder van den St.
Gothard, als middelpunt, in Zwitserland en Zi Duitschland
uitbreiden. Het eerste gedeelte derzelve vormen
De Penninische Alpen, welke, onder e. 46" N. B. , van
het W. regtstreeks 0. waarts loopende , en de N. gren-
zen van het W. Piemont uitmakende, zich uitstrekken
tot aan den Monte Rosa. Tot dezelve behooren
De Groote St. Bernhard 10,000 v. hoog, met eenen pas ter
hoogte van 7668 v. , en de
Monte Rosa (46° N. B. en 25V.° L.), 14,222 v. hoog.
De Lepontische Alpen, die zich van den Monte Rosa,
met eene N. W. afwijking, uitbreiden naar bet N. O.,
tot aan den Bernardino, en welker laatste gedeelte,
van den St. Gothard af, ook wel mede onder den naam
der Graauvvbunder Alpen voorkomt. Bijzonder merk-
waardige punten derzelve zijn :
De Simplon C46V3° N. B. en c. 26° L.) , over welken de be -
roemde , 6174 v. hooge bergpas uit Boven-Wallis naar
Lombardije voert.
De St. Gothard C46'/2° N. B. en c. 26'/5°L.), welke de
waterscheiding vormt van [drie zeeèn , daar in deszelfs
nabijheid de bronnen gevonden worden van den Ryn ,