Boekgegevens
Titel: Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Schröder Steinmetz, Lodewijk Adolf
Uitgave: Groningen: W. van Boekeren, 1839
2e verm. en verb. dr; 1e uitg.: 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1172 E 34
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205249
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
im
\
1
Jersey , het meest zuidelijke« 1
In de Oostzee : !
Aland (69°—69Vi® N. B. en c, 37'=—38° L.) , met klef- |
nere omliggende eilanden van denzelfden naam.
Dago (c. SgVa«» N.' B. en L.)« . ^
Oesel N. B. en. 40° L.).
Gothland (c. 57°—58° N. B. en 36°—37° L.).
Oeland (56^6°—57^6«» N. B. en 34°—34W L.).
Bornholm N. B. en 32'/»° L.)«
fFollin (c. 54° N. B. en 32V*« L.)-
üsedom (c. 54° N. B. en 31'/*® L.).
JRugen 54V»® N. B. en 31°—3lVi° L.}.
Z?« Deensche eilanden, bij uitnemendheid dus ge-
noemd , van welke de aanzienlijkste zija :
Laland (54^6° N. B. en 29° L.>
Funen (c. 55°—55V3O g. en c, 27V.°—28° L.)-
Zeeland (c 55°—56' N. B. en 28Vi^—30V%° L.) hel
grootste van allen.
In het Kattegat.
Anholt (56^3° N. B. en 29Vi° L.).
Laessöe N. B. en 28V«° L.)-
In de Noordzee,
De Deensche eilanden, van welke
Sylt het aanzienlijkste is (c. 55° N. B. en 26° L.).
De eilanden langs de ISederlandsche en Deensche
kust ^ eene lange rij, welke zich in eene N. O.
rigting uitstrekt, beginnende met het eiland
Tesel (e. 53° N. B. en 25° LO-
De eilanden bij de uitwatering der Maas en Schelde
[U^U'^—^r N. B. en L.), van welke
de grootste zijn :
Voorne , Putten , Beijerland en Strijen ;
Goêree en Overflakkee , tot Z. Holland behoorende.
Schouwe?^ en Duiveland, het meest Noordelijke ,
Walcherenhet meest W., en
Zuid^Beveland en Wol/aartsdijk, het meest Z. O. , geza-
menlijk een groot deel van Zeeland uitmakende.
In de bogt van Frankrijk,
Belle Isle (c. 47V*° N. B. en 44Vi° L.).
Noirmouticr (c. 47° N. B. en 45'/^«^ LO-