Boekgegevens
Titel: Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Schröder Steinmetz, Lodewijk Adolf
Uitgave: Groningen: W. van Boekeren, 1839
2e verm. en verb. dr; 1e uitg.: 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1172 E 34
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205249
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
118
Tie golf van Gabes {Syrtis minor), in Tunis (c.
W-WW N. B. en STVi"—28' L.).
, De golf van Tunis (c. 36'/»° N. B. cn 27'/*°—28»/»° L.).
F. Aan de W. kust van Afrika.
Van dit deel der Atlantische Oceaan, hetwelk zich van
Kaap Spartel tot aan de Kaap de Goede Hoop, waar de At-
lantische Oceaan met de Indische zee zamenhangt, uitstrekt,
wordt de Z. helft
De Ethiopische zee genoemd, tot welke behoort de groote,
onder den evenaar gelegene
Golf van Guinea (6° Z. B.—SV»" N. B. en 15°—27° L.)'
VAN flET LAND
OF
DE VIJF WERELDDEELEN.
Van de geheele oppervlakte der aarde, welke 9,282,000
v. m. bedraagt, maakt die van het vaste land of der vijf
werelddeelen gezamenlijk slechts een vierde gedeelte uit,
dus naauwelijks 2,380,000 v. m., of, meer bepaald, ruim
'2,882,000 V. mijlen.
EUROPA.
Grenzen , grootte en verdere algemeene verhoudingen.
Europa wordt begrensd, ten N., van de Karische zee (c.
69' N. B. en 84" L.) af, tot aan het punt toe, waar de N.
poolkring de kust van Noorwegen snijdt (e. 66'/»° N. B. en
32° L.), door de N. IJszee ;
Ten W. , van het voorschreven punt der Noorweegsche
kust af, tot aan de Straat van Gibraltar, door den Atlanti-
schen Ocaan in het algemeen, en deszelfs N. O. onderdeden
in het bijzonder;
Ten Z., van de Straat van Gibraltar af, tot aan de Dar-
danellen toe, door de Middellandsche zee en hare in eene
N. rigting landwaarts inlooj)ende zeeboezems , en voorts van