Boekgegevens
Titel: Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Schröder Steinmetz, Lodewijk Adolf
Uitgave: Groningen: W. van Boekeren, 1839
2e verm. en verb. dr; 1e uitg.: 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1172 E 34
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205249
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
110
het Z. heeft zrj eene uitgestrektheid van 183° L. of e. 2000
m., en van het O. naar het W. , onder den evenaar, van
bijna ,180° L. of 2700 m. De geheele uitgebreidheid harer
oppervlakte bedraagt e. 2,800,000 v. ni. , = e. Vs van de
oppervlakte der gansche aarde. Derzelver noordelijk gedeelte ,
van den N. keerkring tot den N. poolkring, wordt ook in
het bijzonder genoemd de Groote Noordzee , het zuidelijke,
van den Z. keerkring tot den Z. poolkring , de Zuidzee , en
het middelste, tussehen de beide keerkringen, de Stille Zee.
A. Langs de westkust van Amerika, van het JV. naar het Z.
De Behringsstraat, die tusschen de N. 0. punt van Azie
en de N. W. spits van Amerika ligt, en den Grooten
Oceaan met de noordelijke IJszee verbindt (c. 66° N. B.
en 209° L.).
De golf van Californie , (Roode zee , zee van Cortes), c. 170
m. lang i34°--23Vj° N. B.).
De golf van Panama, (c. 9° N. B.).
De golf van Guaijaquil (c. 3° N. B.).
De .straat van Magellaan. Zij loopt tusschen het eiland
Vuurland en Patagonie of den zuidelijksten uithoek van
Amerika door, en verecnigt den Grooten met den Atlan-
tischen oceaan (c. N. B. en 306° L.).
B. Langs de oostkust van Azie en Australië , van het N.
naar het Z.
De zee van Kamschatka, tusschen den N. 0. hoek van Azie
en den N. W. hoek van Amerika, ten N. door de Bch-
ringstraat en ten Z. door de Aleütische eilanden begrensd
{c. 52°—6ö° N. B. en 180» — 220° L.).
De Ochotskische zee , omgeven ten O. door Kamschatka ,
ten Z. door de Kurilen, ten W. door het eiland Sacha-
lin en Oost-Siberie, en ten N. mede door Oost-Siberie.
(44°_62° N. B. en 135° — 176° L.).
De Japanse,he zee, ten O. en Z. door de Japansche
eilanden, ten W. en N. door Korea en Mandschurij
bepaald (85° — 50° N. B. en 146°— 160° L.).
De Gele zee, ten 0. door Korea, ten W. en N. door
China begrensd (34°-40° N. B. en 135°— 145° L.).