Boekgegevens
Titel: Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Schröder Steinmetz, Lodewijk Adolf
Uitgave: Groningen: W. van Boekeren, 1839
2e verm. en verb. dr; 1e uitg.: 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1172 E 34
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205249
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
108
Azie , en westelijk, Europa genoemd wordt. — De lange,
zich van het noorden naar het zuiden uitstrekkende, west-
veste draagt den naam van Amerika. _— In tegenoverstelling
van deze vier vastlanden (terrae cnntinentes), werelddeelea
genoemd, worden ,aUe kleinere, rondom met water omge-
vene massa's land, welke, in ontelbare menigte, «nregel-
matig in de zeeën verstrooid liggen , onder den algemeenen
naam van eilanden begrepen. Het op de zuidzijde van het
oostelijk halfrond liggende , groote eiland Wieuw-Hcdland ech-
ter, wordt ook dikwijls als vastland beschouwd , en maakt
dan, met eene tallooze menigte andere , grootere en kleinere ,
eilanden, het vijfde werelddeel uit, Australië (Zuidland),
ook Polynesie (Eilandwereld) en Zuidindie genoemd.
De groote zamenhaiigende massa water , die de landen om-
ringt, en welke men, niet slechts in het algemeen, maar
ook in hare bijzondere deden , met den naam van zee be-
stempelt , wordt wederkeerig , naar de ligging dier vaste lan-
den , in vijf groote bekkens of Oceanen verdeeld. Uijna de
geheele noordelijke, en volstrekt de gansehe zuidelijke koude
zone, zijn bedekt door de Noordelijke cn Zuidelijke Ijs- of
Pool-zeeën, in welke zich , rondom de polen, ijsvelden of
massa's ijs bevinden , misschien zoo groot, als geheel Europa.
De gansehe geweldige ruimte tusschen Azie en Amerika, ten
noorden en ten zuiden door de beide Poolzeeën begrensd,
vervult de Groote Oceaan of de Stille Zee. Oostelijk door
Europa en Afrika , en westelijk door Amerika begrensd , ligt
de Atlantische Oceaan. Ten zuiden eindelijk van Azie, welke
den grooten en den Atlantischen oceaan verbindt, de Indi-
sche Zee.
VAN DE ZEEËN.
Van de oppervlakte der aarde, 9,282,000 v. m. groot ,
beslaan de zeeën bijna 6,900,000 vierk. mijlen.
1.
De noordelijke IJszee.
Deze maakt de geheele massa water uit, welke zich rond-