Boekgegevens
Titel: Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Schröder Steinmetz, Lodewijk Adolf
Uitgave: Groningen: W. van Boekeren, 1839
2e verm. en verb. dr; 1e uitg.: 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1172 E 34
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205249
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
Gaarne heb ik de taak op mij genomen om dezen tweeden
druk te bezorgen van hel naar verdienste ontvangen en uitne-
mend ingerigte werk van mijn vriend steinmetz , wiens vroeg-
tijdige dood voor de wijsbegeerte en letteren een erkend en
groot verlies en voor zijne vrienden onvergetelijk is. Van de
aanmerkingen, die in de algemeen zeer gunstige beoordeelingen
van dit boek op het een of ander gemaakt zijn, heb ik natuur-
lijk , zoo verre mij die gegrond voorkwamen, gebruik gemaakt.
Voorts heb ik, zoo ik vertrouw in den geest des schrijvers, alle
die verbeteringen aangebragt, inzonderheid in het laatste ge-
deelte, die of de duidelijkheid nog konden bevorderen , of door
latere berigten, of wegens in het laatste viertal jaren voorge-
vallen veranderingen noodzakelijk schenen te zijn.
Groningen, 8 Julij 1839.
Dr. H. RIEDEL.