Boekgegevens
Titel: Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Schröder Steinmetz, Lodewijk Adolf
Uitgave: Groningen: W. van Boekeren, 1839
2e verm. en verb. dr; 1e uitg.: 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1172 E 34
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205249
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
91
§ 103.
Zout, steenkolen, turf, en andere nuttige delfstoffen.
Het zout, zoowel als geneesmiddel van uitgebreid nut, als
in het dagelijksche leven, bij de bereiding en ter bewaring
der spijzen, onontbeerlijk. Het zout, met name het keuken-
zout , wordt of als vaste delfstof in de bergen gevonden:
steenzüut; of opgelost in de wateren der zee : zeezout; of
als korst van de oppervlakte der aarde: steppenzout (in
Noord-Afrika , Midden-Azie, Peru en Chili), of eindelijk opge-
lost in bronwater: bronzout (Soole, Salinen). Het steenzout
wordt deels in groote massa's gevonden, deels in nesten en
aderen , deels grof of fijn gestrooid. Zeer beroemd zijn de
zoutbergwerken van Wieliczka en Bochnia in Gallicie, van
Cardona in Spanje, van Norwich in Engeland, en die van
Saltsburg. In het algemeen worden er vele gevonden in
Oostenrijk , Polen , Zevenbergen , Spanje, Engeland , alsmede
in Asiatisch Rusland, in Perzie, in de woestijn van Sahara,
in Peru (9000 v. boven de zee), en in vele andere oorden.
De steenkolen, bij gebrek aan hout en turf eene onont-
beerlijke brandstof, en steeds bij het bewerken en smeden
van metalen. Men vindt steenkoolgroeven in alle wereld-
deelen , vooral in Europa : in Frankrijk , Belgie, Duitschland ,
en boven alle in Engeland.
Turf, de voor ons in het bijzonder zoo gewigtige brand-
stof, welke oorspronkelijk bestaat uit een mengsel van ver-
gane planten en aarddeelen.
Leem , waaruit de bouwsteenen gebakken worden, en an-
dere gehouwen steenen, tot het bouwen van huizen, enz.
Opmerkenswaardig zijn vooral nog het kwikzilver, de
zwavel, het salpeter, dc aluin, vele soorten van verf-
aarde, enz.