Boekgegevens
Titel: Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Schröder Steinmetz, Lodewijk Adolf
Uitgave: Groningen: W. van Boekeren, 1839
2e verm. en verb. dr; 1e uitg.: 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1172 E 34
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205249
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
90
vele voorwerpen van sieraad en weelde. Deze edele meta-
len zijn vooral eigen aan Amerika, doch ook te Sala en
Kingsberg in Noorwegen, in de Harts, in het Ertsgebergte,
in Hongarije en Zevenbergen, en in de Russische bergwer-
ken , vooral van het Uralgebergtc, worden dezelve, althans
het zilver, in ruime mate gevonden. Tot de edele metalen
behoort ook de platina of het wit goud, het eerst ontdekt
door den Spanjaard Ulloa, in Columbia (1733) , doch onlangs
(1807) ook in Spanje zelve gevonden , en het laatst, in groo-
ten voorraad , in het üralgebergte. Hetzelve is zeer geschikt
tot mathematische en chirurgische instrumenten ; de Hussen
gebruiken het ook tot munten. Tot de onedele metalen,
die tot eene ontelbare menigte van gereedschappen, werk-
tuigen, enz., deels in verbinding met hout , deels zonder
hetzelve , verarbeid worden , behooren het koper , het tin ,
het lood , het staal, hetwelk uit ijzer bereid wordt, en het
ijzer zelve, het nuttigste van alle. Bergwerken zijn der-
halve van het uiterste gewigt, houden eene groote menigte
menschen bezig, en geven aanleiding tot eenen over de ge-
heele aarde verbreiden handel. Het koper is vooral eigen
aan Engeland, Rusland, Zweden en Hongarije; het tin wordt
het meest gevonden in Engeland, alsmede in Bohemen en
Saksen; het lood, bijna overal in Europa voorhanden,
wordt ook voornamelijk, en wel voor de helft omtrent, in
Engeland gevonden. Ook van het ijzer, hetwelk jaarlijks in
Europa gewonnen wordt, levert Engeland bijna een derde
gedeelte ; het ijzer is eehter tevens in eene rijke mate over
de geheele aarde verbreid. Vele honderden vierkante mijlen
zijn met ijzerertsrijke zandsteenen en basalten bedekt, ge-
heele bergen bestaan soms uit ijzererts, en gansche laagten
zijn met ijzererts overtogen. De meeste werktuigen, zoowel
van het grofste handwerk , als van de fijnste kunst, de on-
ontbeerlijke niet minder, dan die des oorlogs en der weelde,
zijn van ijzer.