Boekgegevens
Titel: Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Schröder Steinmetz, Lodewijk Adolf
Uitgave: Groningen: W. van Boekeren, 1839
2e verm. en verb. dr; 1e uitg.: 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1172 E 34
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205249
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
§ 89.
Meest merkwaardige voortbrengselen.
Onder alle voortbrengselen der aarde verdienen diegene, in
de aardbeselirijving, de eerste en meeste opmerkzaamheid,
welke, gelijk wij reeds in het algemeen hebben opgemerkt,
noodzakelijk of althans dienstig ter voorziening in de eerste
behoeften des levens, van een dadelijk en uitgebreid gebruik
zijn, of, terwijl zij door aankweeking, bearbeiding cn verhan-
deling aan vele handen bezigheid vcrsehalfen, eenen uitge-
breiden werkkring hebben, en aldus middelbaar van het hoogste
gewigt, van het grootste, meest algemeene nut zijn, om der
mensehen welvaarten geluk te bevorderen. Zij worden slechts
als daar aanwezig beschouwd, waar zij in overvloed voor-
handen zijn, en gevolgelijk voorwerpen uitmaken van den
grooten handel, hetzij van de Europeesche volkeren onder-
ling , hetzij van Europa met de andere werelddeelen.
Dezelve plegen, zoo als gezegd is, in drie klassen verdeeld
te worden.
A. Uit het Plantenrijk.
Voorihrengselen , welke tot voeding dienen.
Het graan. Dit is de meest algemeene benoodigdhcid des
menschen , en een der meest gewone voortbrengselen der
natuur ; hetzelve vereischt echter eenen kunstigen aanbouw.
Onder hetzelve worden niet slechts de gewone gra.msoorten
verstaan, maar ook de rijst, het maïs, en verscheidene soor-
ten van gierst, welke in vele streken het voornaamste mid-
del van onderhoud uitmaken. Ook behooren hiertoe de tuin-
gewassen , met name, de aardappelen , de bataten, de yanis,
de cassave , de lotusbeziën , enz.
De boomvruchten , onder welke zoowel onze gewone ooft-
soorten , als appels , peren , pruimen , kersen , kastanjes cn
noten verstaan worden, als ook dc zoogenaamde edele zuid-
vruchten , met name, de citroenen, sinas- en oranjeappels
6'