Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
LAND EN VOLK.
93
het latijnsch verbond was in de oudste tijden de stad
Alba Longa in de Albanerbergen.
§ 64. Ongeveer dddr, waar de Anio of Teverone met
den Tiber samenvloeit, stichtten drie Latijnsche stammen,
de Tities en Luceresop de zeven heuvelen,
die zich boven de moerassige vlakte verheffen, de stad
Rome. Juist dddr gelegen, waar de Tiber in dien tijd
bevaarbaar werd voor zeeschepen , en zijne aanzienlijkste
bijstroomen ontvangt, werd zij de marktplaats der ge-
heele omstreek; bovendien was zij tegelijk een veerplaats\,
daar de Tiber zich hier versmalt door het eiland, dat
zich in zijn bedding verheft, en het bouwen van bruggen
gemakkelijk maakt, en eene grensvestingdaar zij juist
op de grens van Etrurië en Latium lag, allen oorzaken,
die haar spoedig in bloei moesten doen toenemen en
weldra Alba Longa deden overvleugelen. Juist in het
midden gelegen van de meest ontwikkelde kust van Italië,
en in het middelpunt van het land, wanneer men de
eilanden Sicilië, Corsica en Sardinië er bij rekent, werd
zij de natuurlijke hoofdstad van het geheele schiereiland.
Eindelijk zou hare ligging in het centrum van het geheele
Middellandsche-zeebekken met de omliggende landen,
haar na de onderwerping van het haast even gunstig
gelegen Carthago, de oppermacht over het geheele Mid-
delland-.zeegebied verzekeren, tot zij, in hare heersch-
zucht om nog meer te omvademen, de oorzaak werd
van haar eigen val. Steeds zou evenwel de naam Rome
het symbool blijven van wereldheerschappij, en de stad
4